So Sánh Tính Năng Các Phiên Bản Phần Mềm 3DTascal

So Sánh Tính Năng Các Phiên Bản Phần Mềm 3DTascal

Phần mềm 3DTascal  là phần mềm 3D Viewer mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều định dạng file của các hệ CAD khác nhau. Ngoài khả năng Xem, 3DTascal còn đem đến khả năng Đo Đạc, Phân Tích và Bản Vẽ. Các phiên bản khác nhau của phần mềm được thiết kế phù hợp với những đối tượng khách hàng cụ thể với các mức chi phí khá nhau. Cụ thể:

  • 3DTascalX: Phiên bản đầy đủ tính năng với khả năng Input và Output mạnh mẽ đem đến tính năng cao cấp nhất của phần mềm. Phù hợp với khách hàng cần xuất dữ liệu ngược về cho khách hàng theo nhiều định dạng file.
  • 3DTascalX/Light: Có mọi tính năng của 3DTascalX nhưng có phần hạn chế hơn ở chiều Output. Phù hợp nếu khách hàng dùng để trao đổi thiết kế trong nội bộ công ty.
  • 3DFovi: ứng dụng rộng lớn trong mọi bộ phận của công ty với độ chính xác vừa đủ để làm các công việc tổ chức, báo giá, tính vật tư, marketing….
  • 3DX Reader: Phiên bản miễn phí chuyên dùng để xem các tập tin 3DTascal phù hợp với mọi nhân viên cần xem mô hình CAD.

●Standard Option

Products name3DTascalX3DTascalX/Light3DFovi3DX Reader
CatalogNone
Prices¥320,000~¥88,000~¥25,000~Free
Kind of the system32bit / 64bit64bit32bit / 64bit32bit / 64bit
Use kernelParasolid※1Parasolid※1Polygon※2Original
InterfaceFunctionINOUTINOUTINOUTINOUT
CATIA V5
CATIA V4
NX
Creo Parametric
SOLIDWORKS
Parasolid
IGES
STEP
ACIS
JT
3DPDF
I-DEAS(idi)
CFIO
STL
VRML
3DX(3DTascalX)
3DF(3DFovi)
DXF(2D)
DWG(2D)
HPGL(2D)
Batch conversion
Automatic conversion
(Folder monitoring)
MeasurementDistancebetween two points
XYZ
between two elements
(longest/shortest)
hole pitch
Thickness
length of line
Angle3 points
2 lines
2 planes
Diameter, radiusD/R
Fillet R
Batch hole Diameter
CoordinateRandom
Offset
PartsVolume
Weight
Maximum Size
Projection area
Center of gravity
NoteComment
Numbering
Viewing referenceLocal coordinate
(vice-coordinate)
Viewpoint
Cross sectionRandom
Coordinate designation
Aspect designation
Section line extraction
3D SketchLine, point, aspect
Circle/arc
Spline
Offset
Centerline of face
Face intersection Line
Profile line of the face
Projection point・line
Drawing3 directions
Arrow view
Cross section
Projection view
AnalyzeCompare models
Classify thickness
Classify height
Classify draft
Classify undercut
Model OperationConvert into solid⇔Sheet
Healing gap
Offset surface
Body check
OthersLicense
protection
Hard key
(USB type)ー
Software
protection
Software
protection
Nothing
SupportExistence(include VerUp)NonexistenceNonexistenceNonexistence
Price range¥320,000~¥88,000~¥25,000~Free
CatalogNone
Product name3DTascalX3DTascalX/Light3DFovi3DX Reader

*1: Parasolid là phần mềm thành phần mô hình hóa 3D rắn hàng đầu thế giới được sử dụng làm nền tảng cho các sản phẩm NX và Solid Edge của Siemens

*2: Polygon  là kỹ thuật hiển thị 3D trong lưới như hình tam giác hoặc hình tứ giác. Khả năng nén cao hơn trong việc giảm nhẹ dữ liệu, nhưng mặt khác độ chính xác không cao bằng Parasolid.

Bình luận và chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay