Phần mềm OpenFlows WaterCAD

OpenFlows WaterCAD – Phần mềm phân tích và mô hình hóa phân phối nước

WaterCAD là gì? Phần mềm WaterCAD của hãng Bentley là một ứng dụng thiết kế giúp bạn xây dựng mô hình chất lượng nước và thủy lực cho các hệ thống phân phối nước. WaterCAD hỗ trợ bạn ra quyết định đúng đắn và tiết kiệm tài nguyên cho cơ sở hạ tầng cấp nước. […]

OpenFlows WaterCAD – Phần mềm phân tích và mô hình hóa phân phối nước Read More »