Mẹo và thủ thuật NX – Phần 1 – Mô hình giữa các bộ phận

Trong phần này của loạt bài Mẹo và Thủ thuật NX, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng mô hình giữa các bộ phận để cho phép thay đổi nhanh chóng và hiệu quả trong các bộ lắp ráp. Những lời khuyên này là hướng dẫn để giúp bạn khám phá các chức năng mới mà bạn có thể chưa từng thấy hoặc sử dụng trong quá khứ. Nếu bạn đã sử dụng mô hình giữa các bộ phận, hãy đón xem phần hai sắp tới.

Nội dung trong bài viết này

Thủ thuật NX - Tạo các liên kết không liên kết để lập mô hình liên kết

Quản lý tất cả dữ liệu thiết kế và hình học của bạn có thể là một công việc lớn, đặc biệt khi bạn đang làm việc với nhiều bộ phận. Bằng cách tạo các liên kết không liên kết khi sử dụng hình học kéo và thả, điều này sẽ cho phép các khả năng mới để di chuyển các mặt được chọn một cách liền mạch giữa các cửa sổ. Bằng cách chỉ định một cửa sổ và bộ phận trong bộ lắp ráp của bạn để làm bộ phận hoạt động, tất cả các thay đổi ngoài phạm vi này sẽ xuất hiện trên cùng một cấp độ của bộ lắp ráp. Điều này cho phép hình học từ một bộ phận được chọn và sử dụng để tạo hình học trong một cửa sổ mới.

Thủ thuật NX - Sử dụng liên kết kết hợp để lập mô hình giữa các phần

Sự khác biệt giữa sử dụng liên kết liên kết và không liên kết là sử dụng nhiều cửa sổ so với một cửa sổ duy nhất. Bằng cách sử dụng hình học giữa các bộ phận có liên kết, bạn có thể thực hiện các thay đổi trên một tính năng hoặc đường cong và hình học mới sẽ được thích nghi trong cửa sổ làm việc hiện tại của bạn.

Thủ thuật NX - Định giá dấu thời gian tự động

Mẹo cuối cùng để đề cập hôm nay là về chức năng của lệnh tạo liên kết giữa các bộ phận (create interpart link tool command). Lệnh này cũng cho phép liên kết hình học với các bộ phận nằm ngoài bộ phận làm việc hoạt động hiện tại. Mặc dù điều này có thể nghe như là liên kết không đồng bộ (non-associating linking), tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là thông tin thời gian tự động được triển khai trong NX. Điều này được tạo ra để ngăn chặn các thay đổi vô ý đối với bộ phận hoạt động hiện tại khi chỉnh sửa các bộ phận trước đó. Để thực hiện các thay đổi được thực hiện trên các bộ phận trước đó, hãy nhập trình duyệt bộ phận (part navigator) và bỏ chọn hộp thông tin thời gian. Sau đó, bạn sẽ tự động nhìn thấy các thay đổi được thực hiện để phù hợp.

Phần kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng những mẹo và thủ thuật này đã cung cấp thông tin mới và có liên quan mà bạn có thể kết hợp vào quy trình làm việc NX của riêng mình. Sẽ có nhiều mẹo và thủ thuật hơn mỗi tuần, hãy theo dõi Micad!

Download và dùng thử miễn phí NX Student 2023

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay