Sale!

RAM Elements

1.005 

Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu 3D

 • Thiết kế các thành phần kết cấu từ bất kỳ vật liệu nào.
 • Thiết kế các hệ truss, dầm, khung và tường.
 • Thực hiện kiểm tra thiết kế.
 • Tạo báo cáo và bản vẽ chi tiết.

Xem thêm tính năng và các bài viết liên quan khác về phần mềm RAM Elements Tại đây!

Liên Hệ Nhận Phần Mềm Miễn Phí

Thực hiện phân tích và thiết kế bao gồm phân tích hữu hình 3D

RAM Elements giúp các kỹ sư và nhà thiết kế thực hiện các nhiệm vụ thiết kế cho các dự án xây dựng bằng thép, bê tông, thép hình học lạnh, gỗ và gạch xây trong một ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng. Với giao diện đồ họa đơn giản, người dùng có khả năng thiết kế nhanh chóng các truss, dầm liên tục, khung, bức tường chịu lực, bức tường gạch xây, bức tường nghiêng, hoặc móng.

Tối ưu hóa công việc của bạn với một ứng dụng phần mềm duy nhất

Với phân tích và thiết kế hữu hình 3D đầy đủ và các mô-đun thiết kế độc lập hoặc tích hợp trong một gói dễ sử dụng, RAM Elements loại bỏ nhu cầu phải học các chương trình khác nhau cho thiết kế thép, bê tông, gạch xây, gỗ hoặc thép hình học lạnh và loại bỏ nhu cầu mua thêm sản phẩm cho các dự án chuyên biệt như bức tường chịu lực hoặc bức tường nghiêng.

Thiết kế mô hình cấu trúc toàn diện một cách dễ dàng

Làm cho việc mô hình hóa các dự án phức tạp trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bằng cách tận dụng các tính năng mô hình hóa mang lại sự linh hoạt tăng cao. Tận dụng môi trường desktop có thể tùy chỉnh, để các lệnh thông thường nhất của bạn dễ dàng tiếp cận. RAM Elements cung cấp các tính năng mô hình hóa thành phần vật lý để bạn có thể thiết kế như một kỹ sư, mà không cần phải là một chuyên gia về phần tử hữu hình. Thiết kế các thành phần như một phần của mô hình phần tử hữu hình 2D hoặc 3D một cách dễ dàng, bằng cách đưa tất cả thông tin vào mô-đun thiết kế tự động. Thực hiện tất cả các kiểm tra thiết kế cần thiết bao gồm việc tạo ra bản vẽ hoàn chỉnh, báo cáo chi tiết và yêu cầu chi tiết sắt cốt.

Tùy chỉnh công việc của bạn

Mô hình hóa nhanh chóng và chính xác với các tính năng có thể tùy chỉnh và tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty của bạn. Tùy chỉnh thanh công cụ, chế độ xem mô hình, tùy chọn hiển thị và hệ thống đơn vị và dễ dàng tạo ra các mẫu để dễ dàng sao chép trên các cấu trúc thiết kế hàng ngày của bạn và tiết kiệm thời gian cho mỗi dự án.

Năng lực kỹ thuật

Analysis
 • Dynamic analysis (eigenvalue and response spectra) with CQC, SRSS and ABS methods for superposition and subspace iteration, Ritz vectors and Lanczos/Arnoldi for eigen analysis
 • Iterative nonlinear P-Delta analysis
 • Linear Buckling analysis (Lanczos/Arnoldi or Subspace iteration)
 • Tension-only members
 • Compression-only springs
 • Springs to connect members for semi-rigid joints, setting the rotational stiffness at the member ends
 • Flexible or rigid floor diaphragms
 • Automatic mass generation with or without the need for rigid diaphragms
 • Prismatic and real tapered member analysis (exact stiffness finite element)
 • In-plane and out-of-plane stresses in shells
 • Allows imposed nodal displacements
 • Import of DXF, STAAD.Pro, RAM Structural System, OpenRE and SAP2000as well as full integration with Structural Synchronizer (ISM) Export to DXF, SDNF, OpenRE and RAM SBeam
Design
 • Hot rolled steel design per AISC 360-16, 2010 and 2005 (in both ASD or LRFD), AISC 341-16, 2010 and 2005, BS 5950-1:2000, AS 4100-1998, CSA S16-09 and NBR 8800-08
 • Specialty checks for tapered members (AISC DG 25) and member torsion design (AISC DG 9)
 • Cold-formed steel design per AISI S100-16, 2012, 2007 and 2001
 • Reinforced concrete design per ACI 318-14, 11, 08, and 05, plus BS 8110-1:1997
 • Reinforced/unreinforced masonry design per ACI 530-13,11, 08, and 05 in ASD and SD
 • Wood design (sawed lumber, timber, or glulam) per ANSI/ AF&PA NDS-2005 in ASD and LRFD
Design & Detailing Modules
 • Reinforced concrete beam, column, and footing design
 • Designs for flexure, shear, and torsion for beams
 • Designs for axial, bi-axial bending, shear, and slenderness effects for columns
 • Seismic provisions for column detailing
 • Calculation of lap length, development length, and cutoff points
 • Retaining wall design
  • Analysis and design of reinforced or unreinforced concrete or masonry retaining walls
  • Options to define cantilever, gravity, or restrained retaining walls (with a lateral restraint and pinned or fixed bases)
  • Tapered stems or stems with several blocks with thickness and reinforcement changes
  • Axial loads on the stem are considered (with or without eccentricity)
 • Reinforced concrete shear wall design
  • Consideration of boundary elements as columns or flanges
  • Analysis of the wall with FEM
  • Vertical concentrated loads with or without eccentricity
  • Vertical distributed in-plane loads
 • Continuous beam design
  • Tilt-up wall design
  • Steel, wood, or concrete beams
   Automatic skip loading
  • Fixed, pinned, or compression-only springs for the bottom support of the wall
  • Simplified or finite element analysis methods
  • Automatic design according to the ACI 551 code in addition to ACI 318
  • Vertical concentrated and distributed in-plane loads: dead or live, with or without eccentricity lateral distributed out-of-plane loads: wind or seismic
  • Isolated or continuous footings option
 • Masonry wall design
  • Bearing walls, shear walls, columns, and lintels
  • Unreinforced or reinforced bearing and/or shear walls
  • FEM (finite elements method) analysis of the wall

Cấu Hình Yêu Cầu

Processor

Intel Pentium-based or AMD Athlon based processor 2.0 GHz or greater

Operating System

Windows 10 (64-bit) – Home, Pro, Enterprise, and Education
Windows 8 (64-bit) – Standard, Pro, and Enterprise
Windows 8.1 (64-bit) – Standard, Pro, and Enterprise
Windows 7 SP1 (64-bit) – Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, and Ultimate
Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) – Standard and Enterprise
Windows Server 2012 (64 bit)

Internet connectivity is required to use some of the features of the product and installation of software pre-requisites.

Microsoft Internet Explorer, minimum v8.0, recommended v9.0 or later, with 128-bit cipher strength is also required.

Also supports Citrix XenApp 6.5 64-bit on Windows Server 2008 R2

Memory

1 GB minimum, 2 GB recommended, (more memory typically results in better performance)

Disk Space

1.25 GB minimum free disk space

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RAM Elements”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like…

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay