Sale!

RAM SBeam

1.005 

Phần mềm thiết kế dầm thép

 • thiết kế và phân tích các dầm thép,
 • lựa chọn kích thước tối ưu cho dầm,
 • kiểm tra tính đủ sức của công trình hiện có,
 • đánh giá và so sánh các dầm dưới nhiều điều kiện tải khác nhau.

Xem thêm tính năng và các bài viết liên quan khác về phần mềm RAM SBeam Tại đây!

Liên Hệ Nhận Phần Mềm Miễn Phí

Thiết kế các dầm thép hợp chất

RAM SBeam là một ứng dụng thiết kế dầm thép hợp chất dễ sử dụng, xem xét tải trọng bỏ qua, đoạn uốn chưa được kẹp, phần bán kết hợp và các ràng buộc về xây dựng để tạo ra các thiết kế dầm hợp chất tối ưu.

RAM SBeam hỗ trợ các tiêu chuẩn thiết kế của AISC 360, CAN/CSA S16, BS5950, Eurocode và AS 4100. Sử dụng một trong số nhiều tiêu chuẩn thiết kế, RAM SBeam có thể lựa chọn kích thước dầm tối ưu hoặc kiểm tra tính đủ sức của công trình hiện có. RAM SBeam giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp đánh giá và so sánh nhanh chóng giữa các dầm khác nhau dưới nhiều điều kiện tải trọng khác nhau, đồng thời cung cấp một thiết kế kinh tế hơn cho khách hàng của bạn.

Mô hình hóa các loại dầm

Mô hình hóa các loại dầm bao gồm các dầm hợp chất, dầm có khe và dầm ô tô.

Xuất báo cáo thiết kế 

Tạo ra báo cáo thiết kế kết cấu toàn diện, nhưng vẫn ngắn gọn.

Làm việc với nhiều loại tải trọng

Làm việc với các loại tải trọng như đều, đều một phần, hình thang và tải trọng tập trung, bao gồm cả tải trọng sống phân khu mới.

Năng lực kỹ thuật

 • Composite beam design and investigation
 • Non-composite beam design and investigation
 • Cantilevers
 • Braced or unbraced compression flange
 • AISC, ASD, LRFD, Canadian, Indian, British or Eurocode design
 • English, SI, and Metric units
 • Rolled and built-up shapes
 • Foreign and domestic steel tables
 • Web opening design
 • Beam self-weight automatically included
 • Load diagrams
 • Shear, moment, and deflection diagrams
 • User control of design criteria and parameters
 • Run as a stand-alone program or launch from RAM Structural System or from RAM Elements

Cấu Hình Yêu Cầu

Processor

Intel Pentium-based or AMD Athlon based processor 2.0 GHz or greater

Operating System

Windows 10 (64-bit) – Home, Pro, Enterprise, and Education
Windows 8 (64-bit) – Standard, Pro, and Enterprise
Windows 8.1 (64-bit) – Standard, Pro, and Enterprise
Windows 7 SP1 (64-bit) – Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, and Ultimate
Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) – Standard and Enterprise
Windows Server 2012 (64 bit)

Internet connectivity is required to use some of the features of the product and installation of software pre-requisites.

Microsoft Internet Explorer, minimum v8.0, recommended v9.0 or later, with 128-bit cipher strength is also required.

Also supports Citrix XenApp 6.5 64-bit on Windows Server 2008 R2

Memory

1 GB minimum, 2 GB recommended, (more memory typically results in better performance)

Disk Space

1.25 GB minimum free disk space

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RAM SBeam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like…

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay