QUY TRÌNH CHUYỂN LICENSE (CHECKOUT) BENTLEY
PHỤC VỤ ĐI CÔNG TÁC

MICAD xin hướng dẫn quý khách hàng cách checkout license Bentley, chuyển license từ PC sang laptop phục vụ đi công tác, quý khách hàng lưu ý license checkout chỉ sử dụng được trong 30 ngày, sau 30 ngày quý khách hàng cần trở lại office, thực hiện checkin và lặp lại quy trình nếu muốn sử dụng tiếp.

Bước 1: Check out license từ máy chủ
Bước 2: Active license cho máy con
Bước 3: Check in license về máy chủ.

Bước 1: Check out license từ máy chủ

1.1 Mở License Management Tool : Start ⇒ License Management Tool

checkoutlicense02

Kết quả:

checkoutlicense03.png

1.2 Nhấn chọn thẻ License Checkout:

checkoutlicense04.png

1.3 Chọn sản phẩm trong top box (a)
1.4 Chọn ngày hết hạn check out (ngày trở lại check in) (b)
1.5 Nhấp vào nút Check Out.(c)
Kết quả:

checkoutlicense05.png
1.6 Nhập địa chỉ email của bạn.(a)
1.7 Nhập số phiên bản, nếu không được nạp tự động.(b)
1.8 Nhấn OK.(c)
Sau đó, giấy phép Checked-Out sẽ di chuyển vào hộp dưới:
Kết quả

checkoutlicense06.png

Bước 2: Active license cho máy con

2.1 Vào License Management Tool. Sau đó chọn Tools ⇒ Product Activation Wizard. Chọn SELECT subscriber activating against a hosted (Bentley) SELECTserver. Sau đó nhấn Next.

checkoutlicense07

2.2 Nhập dãy “Site Activation Key” được cấp từ hãng Bentley. Sau đó nhấn Next
checkoutlicense08
2.3 Chọn “Vietnam” từ trong list. Nhấn Next.

checkoutlicense09

2.4 Tích chọn vào box phía trước Use a checked out license.
Điền các thông tin đã đăng kí lúc Check out: Email, tên sản phẩm, phiên bản
Tiếp tục nhấn Next

checkoutlicense10

2.5 Nhấn Finish

checkoutlicense11

2.6 Nhấn Close để hoàn tất Quy trình kích hoạt phần mềm.

 

checkoutlicense12

Bước 3: Check in license về máy chủ.

3.1 Mở lại License Management Tool – Giấy phép Checked-Out sẽ xuất hiện trong hộp phía dưới.
3.2 Chọn sản phẩm trong hộp phía dưới.
3.3 Nhấp vào Check In.

checkoutlicense13.png

Nếu quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ với MICAD tại đây để được hỗ trợ sớm nhất!!!