Khám phá sức mạnh của NX Cloud Connected Products

Dùng thử miễn phí 30 ngày với NX Cloud!

Lý do bạn nên dùng thử NX Cloud.

  • Không cần tải xuống hoặc cài đặt phần mềm.
  • Sẵn sàng mọi lúc mọi nơi với thiết bị có kết nối Internet.
  • Được định sẵn cấu hình giấy phép, mô hình mẫu và tệp dữ liệu cũng như tệp hướng dẫn được tải sẵn.

NX Cloud - Advanced Designer/ Thiết kế nâng cao.

NX Cloud Advanced Designer

Trải nghiệm khả năng thiết kế kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trong bản dùng thử miễn phí NX Cloud Connected Advanced Designer. Advanced Designer cung cấp chức năng của Core Designer với các công cụ thiết kế mô hình dạng tấm, dạng tự do và hội tụ mạnh mẽ hơn, cùng với các công cụ định tuyến, định hình và phân tích các mặt. Các trình dịch định dạng tiêu chuẩn công nghiệp CAD được bao gồm, cũng như khả năng chạy nhiều ứng dụng tự động.

NX CAM

Lập trình máy CNC/ Robot toàn diện cho mọi công việc, từ phay và tiện 2,5 trục đến gia công nhiều trục. Tự động hóa lập trình với gia công dựa trên tính năng. Tăng thời gian hoạt động của máy bằng cách sử dụng mô phỏng hướng mã G và nhanh chóng chuẩn bị các mô hình bộ phận bằng các công cụ CAD mạnh mẽ. Bao gồm các video hướng dẫn và ví dụ để mở rọng kỹ năng lập trình NC của bạn.

NX Mold

Tìm hiểu cách các công cụ thiết kế khuôn NX cho phép hợp lý hóa toàn bộ quy trình phát triền khuôn, rút ngắn thời gian thực hiện và kiểm soát chi phí thông qua hướng dẫn từng bước về thiết kế bộ phận khuôn, bố trí lắp ráp công cụ, thiết kế công cụ và xác nhận công cụ. Trong bản dùng thử NX Cloud miễn phí này, bạn sẽ học sử dụng hiệu quả nhất nhờ các phương pháp tốt nhất trong ngành Mold Designer.

NX Core Designer

NX Core Designer

Khám phá khả năng lắp ráp và mô hình rắn tham số mạnh mẽ của NX CAD. Các hướng dẫn và tệp mẫu cung cấp tổng quan về giao diện người dùng NX, hướng dẫn bạn cách tạo hình 2D, xây dựng một số phần 3D và phát triển bộ lắp ráp với một số thành phần. Bạn sẽ trải nghiệm khả năng mô hình hóa trực tiếp của NX CAD, cho phép làm việc với các tệp đã nhập bằng công nghệ Đồng bộ Synchronous.

Khám phá khả năng lắp ráp và mô hình rắn tham số mạnh mẽ của NX CAD. Các hướng dẫn và tệp mẫu cung cấp tổng quan về giao diện người dùng NX, hướng dẫn bạn cách tạo hình 2D, xây dựng một số phần 3D và phát triển bộ lắp ráp với một số thành phần. Bạn sẽ trải nghiệm khả năng mô hình hóa trực tiếp của NX CAD, cho phép làm việc với các tệp đã nhập bằng công nghệ Đồng bộ Synchronous.

Scan to Part

Sử dụng các công cụ thiết kế ngược để tận dụng dữ liệu 3D được quét đã nhập trong quá trình thiết kế của bạn. NX nhập dữ liệu mặt đa giác trực tiếp từ việc quét các đối tượng vật lý, do đó không cần phải lập bản đồ bề mặt, tạo chất rắn hoặc tạo lại hình học theo cách thủ công. Công nghệ mô hình hội tụ tiên tiến cũng cho phép các nhà thiết kế kết hợp các khía cạnh, bề mặt và chất rắn trong một mô hình mà không cần chuyển đổi dữ liệu.

Developed by Tiepthitute