Khuyến mãi 50% Phần mềm phân tích CAE của Siemens

Chỉ trong thời gian giới hạn, được giảm giá 50% cho bất kỳ sản phẩm mô phỏng Solid Edge nào.

Khả năng mô phỏng mạnh mẽ để phù hợp với yêu cầu phân tích của bạn

Solid Edge cung cấp các công cụ mô phỏng cho tất cả mọi người, từ xác thực kỹ thuật số cơ bản và phân tích phần tử hữu hạn đến động lực học chất lỏng tính toán được nhúng đầy đủ. Cho dù bạn là người mới sử dụng hay một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm, luôn có giải pháp mô phỏng Solid Edge phù hợp với nhu cầu của bạn.

Đẩy nhanh tốc độ của các nghiên cứu mô phỏng với các quy trình tự động xác nhận hiệu suất thiết kế. Khả năng mô phỏng của Solid Edge tiếp tục cung cấp cho các kỹ sư thiết kế các công cụ mạnh mẽ để giúp xác thực kỹ thuật số thiết kế của họ và tạo ra các sản phẩm tốt hơn trong thời gian ngắn hơn bằng cách tải trước quy trình mô phỏng.

Trong thời gian giới hạn, được giảm giá 50% khi mua Solid Edge Simulation, Simcenter FLOEFD cho Solid Edge hoặc Simcenter Flomaster cho Solid Edge.

Xác thực kỹ thuật số các thiết kế bộ phận và lắp ráp trong môi trường Solid Edge. Solid Edge Simulation cung cấp phân tích phần tử hữu hạn (FEA) tích hợp có thể giảm đáng kể nhu cầu về nguyên mẫu vật lý, giảm chi phí vật liệu và thử nghiệm, đồng thời tiết kiệm thời gian thiết kế.

Phân tích động lực học chất lỏng tính toán tải trước (CFD) để xem xét các xu hướng và loại bỏ các tùy chọn thiết kế kém mong muốn hơn. Simcenter FLOEFD cho Solid Edge được nhúng hoàn toàn nên bạn không cần phải rời khỏi môi trường CAD của mình.

Simcenter Flomaster for Solid Edge

Tính toán và trực quan hóa vận tốc dòng chảy, nhiệt độ và độ giảm áp suất trong đường ống hoạt động trong môi trường 1D nhanh chóng và linh hoạt. Simcenter Flomaster cho Solid Edge cho phép mô hình hóa chính xác các hệ thống nhiệt chất lỏng bằng cách tự động tạo mô hình dựa trên dữ liệu CAD.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay