LIMCON: Phần mềm thiết kế liên kết kết cấu thép

Limcon là phần mềm thiết kế liên hết kết cấu thép có hiệu suất cao. Các loại kết nối bao gồm dầm tới cột, đầu giằng, mối nối thanh, neo vào bê tông và các khớp nhiều thành phần phức tạp. Bằng cách sử dụng một thư viện các loại kết nối tiêu chuẩn, các kỹ sư có thể đạt được kết quả trong một thời gian ngắn đáng kể.

Giao diện thiết kế của phần mềm LIM CON
Giao diện thiết kế của phần mềm LIM CON
Xuất bản thiết kế ra bản vẽ CAD
Xuất bản thiết kế ra bản vẽ CAD

Khả năng của phần mềm:

  • Comprehensive limit state design to a number of international standards.
  • Shear and moment connections, member splices, brace end connections, base plates, and hollow section connections.
  • Connections may be automatically designed by the program or you can specifically design them.
  • Concise calculation summary, reporting results for all relevant limit states.
  • Output to CAD format directly from design.

Tải DATA SHEET Limcon

Cập nhật: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, Bentley chính thức chuyển đổi tất cả người dùng LIMCON sang RAM Connection,

Link so sánh tính năng giữa LIMCON vs RAM Connection: 
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay