Nằm trong dự án xây dựng phòng thí nghiệm nhà máy thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 tại trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

 Micad cùng Siemens và trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh đã xây dựng, thành công phòng thí nghiệm 4.0. Qua đó giúp nhà trường sở hữu được những công nghệ, phần mềm, trang thiết bị hiện đại nhất phục vụ công tác đào tạo và giảng dạy. Phục vụ nhu cầu nhân lực chất lượng cao để phát triển đất nước.