Phần mềm NX 1926

[NX 1926] Tổng Hợp Những Cải Tiến Mới Trên NX 1926 – Phần Thiết Kế

Khái Quát Về Các Cải tiến Trong Phiên bản NX 1926

Bản phát hành NX 1926 này tiếp tục cung cấp nhiều khả năng hình hóa cốt lõi mới cải tiến, giúp nâng cao năng suất người dùng hàng ngày hiệu quả công việc có thể kể đến nhứ:
 • Trải nghiệm phác thảo Sketch hoàn toàn mới.
 • Cải tiến cho một số lệnh thường xuyên sử dụng: :  Extrude, Hole, Thread, Pattern, Boolean, Model Compare.
 • Synchrounous Modeling được nâng cao tính năng với các đối tượng Hole.
 • Nhiều cải tiến cho các tính năng Aero Design: Aero Shelf Aero Step
 • Khả năng hình freeform mới cải tiến
 • Cải tiến liên tục trong luồng công việc hình Convergent.

1. Vẽ Phát Họa Sketch Hoàn Toàn cải Tiến Trên NX 1926

Bạn đang mong chờ điều gì với trình phát họa Sketch...??
 • Tự động thiết lập ràng buộc hình học cho bạn?
 • Dự đoán chính xác những bạn sẽ kéo/sửa đổi?
 • Áp dụng các ràng buộ hình học cho bạn dựa trên hình học xung quanh?

Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian với khả năng vẻ phác họa trên NX 1926 mới nhờ vào:

 • Trình xử lý Sketch mới
 • Cách tương tác với người dùng hoàn toàn mới
Khả năng thay thế giấy bút với Sketch mới trên NX 1926

2. Cải Tiến Đáng Giá Trong Lệnh Extrude

Theo dữ liệu tổng hợp từ quá trình sử dụng phần mềm NX, Siemens cxasc định lệnh Extrude luôn là một trong các lệnh được sử dụng thường xuyên nhất. Vì vậy, mỗi cải tiến trong lệnh Extrude đều đem lại giá trị rất lớn tới người sử dụng phần mềm NX. Với phiên bản NX 1926, lệnh Extrude được tăng cường khả năng: 

 • Thêm các Option cho giá trị Start và End của lệnh Extrude.
 • Extrude đối xứng thay đổi cách nhập liệu mới giúp thuận tiện hơn khi nhập giá trị
 • Cải tiến khả năng tự động trong thiết lập Boolean
  • Hỗ trợ nhiều body
  • Nếu giao nhau với Solid thì “Subtract”
  • Nếu Giao nhau với Surface thì “Unite”
  • Nếu không giao đối tượng nào thì “None”
 •  Cải thiện xem trướcHiển thị kết quả của trừ intersect một cách trực quan hơn
Tăng cường khả năng của lệnh Extrude Trên NX 1926

3. Tăng Cường Lệnh Hole

Các cải tiến cho lệnh Hole bao gồm:

 • Hộp thoại lệnh đơn giản trực quan hơn
 • Thêm tùy chọn Chamfer cho lỗ
 • Nhiều tùy chọn mới cho Type và Form của lỗ
 
Lenh Hole NX 1926-Hole Command

4. Thêm Tính Năng CHo Lệnh Thread

Các thay đổi và cải tiến trong lệnh Thread bao gồm:
 • Giao diện người dùng hiện đại
 • Tùy chọn mới cho Hole/Shaft Size Preference, Smart Thread, Thread Limit – Short of Full Length
 •  Hỗ trợ tham chiếu lỗ lên các mặt phẳng Không Phẳng “non-planar”
 • Tự động tối ưu cho đối tượng Start Reference
 • thể thay đổi loại ren trong khi chỉnh sửa
 • Hỗ trợ ren cho Split Face
 • Thread kích thước trong Part-Navigator để phù hợp với các cải tiến lỗ gần đây
 • Thư viện ren mẫu được củng cố đa dạng hơn.
lenh Thread NX 1926 - thread command

5. Thêm tính năng cho lệnh Pattern

Lệnh Pattern trên NX 1926 được thêm vài tính năng nhỏ nhưng tiện lợi cho người dùng kể đến như:

 • Tùy chọn Mới Single trong phương pháp Pattern
 • Phiên bản đàn áp ép xung
 • Khả năng tái sử dụng tham chiếu
 • Nhiều tính năng đầu vào
 • Mẫu đa cấp
 • Phản chiếu với tùy chọn symmetric
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay