Phần mềm nx 1980 tính năng mới phần thiết kế

NX 1980 – Tổng Hợp Tính Năng Mới Phần Thiết Kế

Khái Quát Về Những Cải Tiến Mới Nhất Trên NX 1980

 • Tiếp tục cải tiến cho Synchronous Modeling và các công nghệ cơ bản
 • Các khả năng được mở rộng trong môi trường phác thảo mới
 • Người dùng đã yêu cầu các cải tiến về năng suất Sketch
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc giữa các bộ phận
 • Tiếp tục cải tiến cho chức năng Convergent Modeling  phục vụ thiết kế ngược.
 • Cải thiện tính liên kết và tính mạnh mẽ cho các thay đổi thiết kế

1. Mô hình hóa tính năng

Lệnh Single Pattern

Hoàn thành các cải tiến về Pattern Feature liên tục để tạo điều kiện sửa đổi Pattern dễ dàng. Cải thiện tính linh hoạt và các tùy chọn hiệu suất với nhiều loại Pattern.

Picture1

Hỗ trợ cho đầu vào khung dây không đa tạp (non-manifold wireframe) giúp giảm số lượng tính năng và bước và cải thiện độ mạnh mẽ của bản cập nhật.

Các lệnh Contour Rib và Tube Lattice mới chấp nhận đầu vào khung dây không đa tạp và tự động tạo đầu ra hình học rắn, đa dạng trong một thao tác duy nhất

Kiểm soát Interpart tốt hơn

Các cải tiến mô hình liên phần (Interpart) cung cấp thông tin trạng thái bổ sung và cho phép mở trực tiếp parent part.

Việc truyền đạt thông tin về trạng thái lỗi thời và cung cấp các công cụ để nhanh chóng tải và cập nhật hình học lỗi thời giúp đơn giản hóa việc thay đổi thiết kế

Studio Surface & Curve được cải tiến

Cải thiện các phép gần đúng của hình nón (và các đường cong hợp lý khác) khi tạo các đường và bề mặt

Các đường và bề mặt nhẹ, được phát triển tốt (ví dụ: đường khuôn ngoài, OML) cho phép cập nhật tính năng hiệu quả và mạnh mẽ hơn

 • Composite CurveFit Curve được cải tiến để tạo ra các đường cong hợp lý gần đúng hơn dưới dạng splines
 • Studio Surface được cải tiến để tạo ra các bề mặt có cấu trúc cực nhẹ hơn, phân bố tốt

Cải thiện khả năng tạo, độ chính xác và khả năng chỉnh sửa bề mặt

Styled Blend đã được cải tiến để tạo ra đầu ra chính xác hơn và khả năng chỉnh sửa dễ dàng hơn

 • Cải thiện độ chính xác hình học của vị trí (G0) và tính liên tục tiếp tuyến (G1)
 • Phân đoạn các mặt pha trộn để phù hợp với phân đoạn đầu vào và chỉnh sửa và thay đổi các phương pháp cắt xén hỗn hợp

Công cụ Selection Program tăng tốc quá trình lựa chọn đối tượng

Selection Program cho phép các tính năng tìm đối tượng thay vì chọn thủ công như trước.
Selection Program cho phép sử dụng bộ lọc vùng lân cận để tìm các đối tượng cho đầu vào tính năng để đảm bảo cập nhật mạnh mẽ xảy ra.

2. Sketch

Tham chiếu Sketch-Horizontal được giới thiệu lại

Đáp ứng các phản hồi của khách hàng

Bổ sung ràng buộc Orientation Block.

 • Cho phép lựa chọn Điểm gốc
 • Cho phép định nghĩa tham chiếu ngang
 • Có sẵn trong Advanced Role

Cải thiện hiệu suất bản phác thảo chia tỷ lệ dựa trên kích thước bản phác thảo.

Vùng làm việc của Sketch được sử dụng để xác định rõ ràng một phần của bản phác thảo là tập hợp hoạt động, đồng thời sửa chữa các hình học bị loại trừ, nhằm cải thiện hiệu suất.

Cải thiện hiệu suất bản phác thảo chia tỷ lệ dựa trên kích thước bản phác thảo; bản phác thảo càng lớn, hiệu suất càng lớn

 • Khả năng thêm đường cong, điểm và tham chiếu đến Vùng làm việc
 • Tìm mối quan hệ chỉ xảy ra trong Vùng làm việc
 • Khả năng thêm các đối tượng ranh giới vào vùng làm việc chỉ để tìm kiếm mối quan hệ
 • Hình học “Far end” tự động được đưa vào làm đối tượng ranh giới

3.Synchronous Modeling - Mô Hình Hóa Đồng Bộ

Lệnh Move Face đã có thể dùng trong cả Assembly

Cải tiến cho các lệnh Synchronous Modeling hiện tại.
Khả năng chọn các thành phần của một tổ hợp để di chuyển khi sử dụng Move Face.

 • Thành phần cần được chọn làm Work Part
 • Thành phần không thể có các ràng buộc lắp ráp gắn liền với nó
 • Chuyển động của thành phần tuân theo chuyển động của mặt 
 • Tất cả các kiểu chuyển động đều được hỗ trợ với Move Face
 • Hoạt động với Move Face và Linear Dimension
 • Cho phép định vị nhanh các thành phần khi thực hiện sửa đổi đồng bộ
 • Tuyệt vời cho các nghiên cứu thiết kế ban đầu và thử nghiệm

Synchronous Modeling – Clone Finding cho phép các phương pháp lựa chọn mới để sửa đổi cực nhanh

Lần đầu tiên có mặt trên công nghệ Synchronous Modeling 

Thay đổi kích thước lỗ là triển khai đầu tiên của công nghệ mới này. Các tùy chọn bao gồm:

 • Resize Hole
 • New Find Clone in Face Finder of
 • Recognize hole
 • Find hole clone
 • Functional grouping
 • Face Recognition block
 • Hole recipe in Delete Face
 •  

4. Convergent Modeling

Tất cả các mô hình tính năng đã được kích hoạt để hoạt động với các cơ quan hội tụ, mở rộng khả năng sử dụng trong quy trình công việc thiết kế.

Phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ các hình dạng cong (phân tích + dạng tự do) để tái sử dụng hiệu quả xuống dòng
Thay thế lưới bằng khuôn mặt và các lệnh Thay thế khuôn mặt tạo mô hình đồng bộ cung cấp khả năng mạnh mẽ để khôi phục hình học cong từ các vật thể hội tụ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay