Video Hướng Dẫn Tuỳ Biến Giao Diện Phần Mềm NX

 

Bạn đã thành thục với phần mềm NX và muốn tuỳ biến giao diện chuyên sâu hơn để phù hợp với công việc,  công việc của bạn cần nhiều lệnh nhưng mặc định phải mất nhiều lần click chuột để gọi lệnh đó. Đó là lúc bạn cần tìm hiểu cách tuỳ biến giao diện NX sao cho phù hợp với bản thân.

Video ngắn gọn bên dưới sẽ hướng dận bạn cách tuỳ biến thanh Ribbon Bar trong NX nhằm gọi ra các lệnh thường dùng.