Phần mềm NX 1899 vừa được Siemens ra mắt người dùng với nhiều cải tiếng đáng giá cho phàn Thiết Kế. Bên cạnh Những Tính Năng mềm NX 1899 được liệt kê tại đây các bạn có thể xem những Video trình diễn tính năng mới trên phần mềm NX 1899 được Siemens thực hiện bên dưới. 

Hoặc Xem trên Youtube tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6BAGAKGpYKNZ98-PPgwKebjssKYWMiC5

1. Video Tính Năng Radiate Face Trên Phần Mềm NX 1899

2. Video Tính Năng Design Groups Trên Phần Mềm NX 1899

3. Video Tính Năng Pattern Trên Phần Mềm NX 1899

4. Video Tính Năng Hole Trên Phần Mềm NX 1899

5. Video Tính Năng Chamfer Trên Phần Mềm NX 1899

6. Video Tính Năng Mesh From Cloud Trên Phần Mềm NX 1899

7. Video Tính Năng Combine Facet Bodies Trên Phần Mềm NX 1899