Micad xin cập nhật những thay đổi mới về giao diện người dùng trên phần mềm NX 1899, giúp các khách hàng cũ được cập nhật hoặc khách hàng mới mua phần mềm NX 1899 trở lên nhanh chóng nắm bắt các thay đổi rong giao diện gia công.

Hộp thoại kiểu Explorer

Hộp thoại thiết lập chu trình gia công được cải tiến thân thiện hơn với người dùng trên phiên bản NX 1899. Đem đến trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng phần mềm NX 1899 trở lên giúp:

  • Nhanh chóng truy cập cài đặt gia công
  • Tạo đường chạy dao tại bất kỳ điểm màn hình nào (Trước đây chỉ có thể tạo đường chạy dao ở hộp thoại chính)
  • Chương trình sử dụng giao diện người dùng nhất quán trong tất cả các hoạt động gia công.
Picture1
So sánh Hộp thoại gia công trên NX 1899 và NX 12

Với kinh nghiệm sử dụng phần mềm, Micad nhận thấy đây là thay đổi giao diện rất đáng giá giúp người mua phần mềm NX phiên bản NX 1899 trở lên có một trải nghiệm tiện ích nhất, bạn không còn bối rối khi vào các hộp thoại con nằm trong hộp thoại chính khi lập trình gia công.

Cải tiến báo cáo đường dẫn

Điều tra đường chạy dao với Báo cáo đường dẫn công cụ hợp nhất

  • Nhận một cái nhìn rõ ràng và tương tác của đường chạy dao
  • Dễ dàng chọn các điểm quan tâm cao
  • Xác định bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra, bao gồm sự không hoàn hảo của đường chạy dao, vi phạm giới hạn cứng và lỗi tiếp cận
Picture2

Người mua phần mềm NX 1899 trowr lên sẽ nhanh chóng lập trình các hoạt động chất lượng cao hơn bằng cách sử dụng các báo cáo đường chạy dao toàn diện