Modul  thiết kế Solid Edge next-generation Cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận với công nghệ thiết kế 3D tiên tiến và có triển vọng nhất hiện nay, không chỉ giúp bạn tạo nên chi tiết mà còn giúp bạn đánh giá chi tiết đó một cách trực quan và nhanh chóng.

Phần mềm Solid Edge 2020 cung cấp khả năng làm việc với dữ liệu 3D dạng lưới là một cách để đơn giản hóa và tăng  tốc độ quy trình làm việc của bạn.

Khả năng Re-mesh (chia lưới lại)

Với phần mềm Solid Edge 2020, bạn có khả năng re-mesh (chia lưới lại) các model 3D mà bạn nhận được. Điều này giúp hình học lưới trở nên chính xác hơn và cũng làm công việc nhanh hơn đáng kể

icon 4 1

Hàn kín các thành phần bị hở

Với lệnh Fill Hole, phần mềm Solid Edge 2020 cung cấp khả năng đóng kín các bề mặt hở. Các bề mặt này hình thành do lỗi trong quá trình scan 3D hoặc tỏng lúc chuyển đổi data dạng lưới. 

Sau khi đã đsong kín, mô hình của bạn sẽ được hoàn toàn định nghĩa là một khối đặt, giúp bạn dễ dàng hơn trong các bước tiếp theo.

counterbg 1

Tự động nhận dạng hình học

Hình học lưới giờ đây có thể được phần mềm Solid Edge nhận dạng hình học để xác định đâu là mặt phẳng, đâu là mặt trụ, mặt nghiêng….v.v. Phần mềm Solid Edge tự động nhận dạng và đánh dấu màu sắc tương ứng. Việc xác định hình học này rất quan trọng để ta có thể chỉnh sửa hoặc lắp ráp hình học lưới.

abanner 1

Lệnh tạo Section (đường cắt)

Đôi khi bạn cần đánh dấy một mặt cắt hoặc ần chọn một vị trí của hình học lưới nhưng không thể pick chọn. Lúc này phần mềm Solid Edge 2020 cung cấp lệnh Section nhằm giúp bạn trong các tình huống này.

Lệnh này sẽ tạo một đường section tương ứng với mặt vắt mà bạn muốn cắt qua trên hình học lưới.

about 1

Chỉnh sửa thiết kế hình học lưới

Cũng nhờ việc tạo các section trong bước ở trên, giờ đây ta cioos thể dễ dàng chỉnh sửa kích thước của một lỗ bất kỳ vô cùng thuận tiện. 

Điều này thực hiện được là nhờ công nghệ Convergent Modeling của Siemens đã được áp dụng rất thành công vào phần mềm NX. 

Convergent Modeling trên Solid Edge 2020 không những giúp chúng ta hiệu chỉnh thiết kế mà có thể đưa thiết kế vào môi trường lắp ráp dễ dàng.

abanner 1

Lắp ráp hình học lưới

Cuối cùng, nhờ vào công nghệ đồng bộ (Synchronous) mạnh mẽ của Solid Edge, kết hợp với Convergent Modeling sẽ đem đến khả năng lắp ráp hình học lưới không khác gì khi bạn làm việc với đối tượng đưuọc tạo từ đầu bằng Solid Edge.

Giờ đây với phần mềm Solid Edge 2020, bạn có thể dễ dàng import, hiệu chỉnh và lắp ráp hình học lưới vô cùng nhanh chóng. Đặc biệt điều này rất quan trong khi công nghê Scan 3D, Print 3D ngày càng phổ biến.

service icon4 1