Dịch vụ chuyên gia và đào tạo cho khách hàng thuê bao Virtuoso

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc làm việc. Bạn cần phải giới hạn thời gian chết và sử dụng từng ứng dụng phần mềm ở mức tối đa. Chỉ là không có thời gian để rảnh rỗi. Đó là lý do tại sao mọi giao dịch mua phần mềm thông qua Micad đều đi kèm với “Keys” hiểu là tín chỉ đào tạo để đảm bảo bạn nhận được các dịch vụ đào tạo và chuyên gia cần thiết để bắt đầu ngay lập tức. 

Mỗi giấy phép hành nghề ( giấy phép Virtuoso)  đi kèm với một số “Keys” và bạn luôn có thể mua thêm Keys / tín chỉ đào tạo khi cần.

Các dịch vụ chuyên gia và các tùy chọn đào tạo mà bạn có thể đổi "Keys" của mình:

 

Keys
(Tín chỉ đào tạo)

Hours
(Thời lượng)

Quick start training
Virtual classroom training is a great way to quick-start your success.

Lớp học ảo là một cách tuyệt vời để nhanh chóng bắt đầu thành công của bạn.

1 key

2 hours

Recorded online sessions
OnDemand sessions can be very helpful and convenient.  They include information on the latest software, workflows, and systems.

Các phiên học OnDemand có thể rất hữu ích và thuận tiện.  Chúng bao gồm thông tin về phần mềm, quy trình làm việc và hệ thống mới nhất.

1 key

2 hours

Standard training
Standard training offers a thorough understanding of general features, workflows and tools of the application.

Đào tạo tiêu chuẩn cung cấp một sự hiểu biết thấu đáo về các tính năng chung, quy trình làm việc và các công cụ của ứng dụng.

1 key

4 hours

Customized training – Đào tạo theo yêu cầu
With tailored training you can set your own agenda for training and get something to suit your specific requirements. 

Với đào tạo theo yêu cầu, bạn có thể thiết lập chương trình nghị sự của riêng bạn để đào tạo và có được một cái gì đó phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn.

1 key

2 hours

Consulting – Trợ giúp từ chuyên gia
If you have a challenging or unique project, you may choose to expand your team with one of our experts.

Nếu bạn có một dự án đầy thách thức hoặc độc đáo, bạn có thể chọn mở rộng nhóm của mình với một trong những chuyên gia của chúng tôi.

1 key

2 hours

Mentoring – Tư vấn từ chuyên gia
Get one-on-one mentoring from a product expert. Choose from a variety of topics including design, analysis, and modeling techniques.

Nhận tư vấn trực tiếp từ một chuyên gia sản phẩm. Chọn từ nhiều chủ đề bao gồm thiết kế, phân tích và kỹ thuật mô hình hóa.

1 key

2 hours

Cách gửi "Yêu Cầu Dịch Vụ" đến Bentley

Quý khách hàng đã thuê giấy phép Virtuoso có thể trực tiếp yêu cầu dịch vụ với chuyên gia Bentley bằng cách truy cập và điền thông tin vào đường trang web Request Expert Services | Redeem Keys Now |(bentley.com)

Bạn tiến hành điền thông tin,( lưu ý sử dụng email Admin đã dùng để mua giấy phép Virtuoso cho mục “Email”), nhấn Submit để hoàn thành. Nhân viễn Bentley sẽ liên hệ và tiếp nhận chi tiết yêu cầu của bạn và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Keys Virtuoso hỗ trợ chuyên gia bentley

Hướng dẫn kiểm tra số lượng "Keys" bạn đang có

Để kiểm tra số lượng Keys bạn đang có, vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập đường dẫn My account |, A Bentley Company và tiến hành đăng nhập với email admin đã dùng để mua giấy phép Virtouso.

Bước 2: Kiểm tra mục My Virtuoso Keys  sẽ thấy số lượng Keys còn lại của bạn.