Ưu Đãi Khi Chuyển Đổi Sáng Thuê Bao (SaaS) Cho Khách Hàng Siemens

Đối tượng áp dụng chương trình

Các khách hàng đã mua License phần mềm Siemens (NX, Solid Edge, Simcenter….) dạng vĩnh viễn mà không mua Gói Bảo Trì (Maintenance) hàng năm.

Lợi ích và Ưu đãi khách hàng nhập được khi thàm gia chương trình

Lợi ích:

  • Khách hàng sẽ luôn sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất, luôn được cập nhật tính năng mới theo thời gian.
  • Làm việc cộng tác, trao đổi file tiện lợi với dịch vụ đám mây Xcelerator Share.
  •  

Điều kiện áp dụng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay