Microstran là phần mềm phân tích kết cấu tổng hợp mạnh mẽ với thành phần thép tích hợp và thiết kế liên kết mối nối. Microstran có tính năng phân tích phi tuyến và vênh, thiết kế kết nối thép tích hợp và xuất sang một số định dạng kỹ thuật khác.

Mô hình, phân tích và thiết kế hiệu quả với Microstran, ứng dụng phân tích kết cấu đa năng đa dạng của chúng tôi với thành viên thép tích hợp và thiết kế kết nối. Bạn có thể tăng lợi nhuận và năng suất của mình bằng cách thiết kế thông minh hơn và nhanh hơn với các lệnh mô hình hóa mạnh mẽ, bộ giải cực nhanh và khả năng tương tác định dạng tệp lớn. Bạn có thể dễ dàng điều tra các thiết kế thay thế và nhanh chóng kết hợp các yêu cầu thay đổi thiết kế nhờ thành viên thép tích hợp và thiết kế kết nối của chúng tôi. Tự tin thực hiện phân tích phi tuyến và vênh, thiết kế kết nối thép tích hợp và xuất mô hình của bạn sang định dạng kỹ thuật bạn chọn.

Giới thiệu tổng quan phần mềm.

Các tính năng chính

 • Master-Slave Constraints
 • Elastic Critical Load Analysis
 • Response Spectrum Analysis
 • Caternary Cable Element
 • Dynamic Analysis
 • Gap & Fuse Members
 • Moving Load Generator
 • Steel Design
 • Steel Connection Design
 • Geodesic Domes
 • Rigid offsets
 • Export to CAD format

Giao diện, hình ảnh về phần mềm Microstran

Tải DATASheet của phần mềm Microstran: Tại đây

Phần mềm Microstran nằm trong gói kết cấu Structural Enterprise License (SEL): Gói 14 phần mềm cho doanh nghiệp

Để dùng thử phần mềm vui lòng liên hệ MICAD: Tại đây