Gói SEL (Structural Enterprise License) cung cấp toàn bộ các tính năng cần thiết cho thiết kế và phân tích thiết kế đối với nền móng, tấm-sàn, kết cấu thép, beton cốt thép, liên kết, các loại khung chịu tải đặc biệt , các loại tiết diện phức tạp, …
Tất cả các module trong gói ​​SEL đều liên lạc và trao đổi dữ liệu với nhau thông qua môi trường ISM.

SEL- STRUCTURAL ENTERPRISE LICENSE:

​+ ​​​Giải pháp toàn diện cho kết cấu.
​+ ​Chi phí bản quyền chỉ bằng 11% so với khi mua lẻ các module.

Structural Enterprise License (SEL): Gói 14 phần mềm cho doanh nghiệp
Structural Enterprise License (SEL): Gói 14 phần mềm cho doanh nghiệp

So sánh SEL vs STAAD.Pro vs STAAD.Pro Advanced

SosanhtinhnangSTAAD.ProvaSEL

Với Structural Enterprise, bạn có thể thiết kế trong bất kỳ lĩnh vực cơ sở hạ tầng nào, với nhiều tài liệu, sử dụng bất kỳ phương pháp phân tích nào phù hợp cho công việc. Structural Enterprise giúp bạn:

  • Thiết kế các thành phần cấu trúc như thành phần gỗ, giàn, tường xây, tường nghiêng bê tông, tường chắn và nền móng bằng cách sử dụng RAM Elements.
  • Thiết kế kết cấu công nghiệp và dân dụng bằng STAAD.Pro Advanced, RAM Connection, and STAAD Foundation Advanced.
  • Thiết kế các tòa nhà bê tông nhiều tầng bằng cách sử dụng RAM Frame Analysis, RAM Concrete, RAM Concept, and RAM Foundation.
  • Thiết kế tòa nhà thép nhiều tầng bằng cách sử dụng RAM Steel, RAM Frame Analysis, RAM Frame Steel Design, RAM Connection, and RAM Foundation
  • Thiết kế các cấu trúc công nghiệp sử dụng Microstran, Limcon, và STAAD Foundation Advanced.

Tải Infographic – Tải Datasheet

Xem thêm : STAAD.Pro: Phần mềm tính toán kết cấu hàng đầu

Dùng thử phần mềm

Để dùng thử nhóm 14 phần mềm, bạn vui lòng liên hệ với MICAD qua form sau:

    [recaptcha]