STAAD.Pro Advanced: Phiên bản nâng cấp của STAAD.Pro

Ngoài các tính năng có trong STAAD.Pro tiêu chuẩn, tùy chọn nâng cao STAAD.Pro Advanced cung cấp các phân tích hiện đại và phức tạp hơn.

Đây là phiên bản toàn diện nhất của STAAD.Pro và nhanh hơn tới 100 lần so với STAAD.Pro với trình giải mã nâng cao của nó. Giải quyết các dự án thuộc mọi quy mô và phân tích các mô hình đơn giản đến phức tạp với hơn 20.000 nút ở tốc độ tối ưu. Thiết kế theo bất kỳ điều kiện tải tĩnh hoặc động nào, đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng địa chấn cao nhất. Hoàn thành các dự án phức tạp nhanh hơn, bao gồm các mô hình lớn hoặc phức tạp với nhiều trường hợp tải và kết hợp. Nhanh chóng thực hiện phân tích Eigen, Ritz, phi tuyến, P-Delta, tải nhiệt và hơn thế nữa. Tận dụng thiết kế thành phần bê tông tích hợp, chi tiết và tài liệu bằng cách sử dụng quy trình Advanced Concrete Design.

Xem thêm: STAAD.Pro: Phần mềm tính toán kết cấu hàng đầu thế giới

Giao diện phần mềm cũng tương tự như bản STAAD.Pro tiêu chuẩn
Giao diện phần mềm cũng tương tự như bản STAAD.Pro tiêu chuẩn

Tính năng phần mềm STAAD.Pro Advanced

 • Geometric Non-linear
 • Steady State
 • Buckling
 • Cable
 • Pushover
 • Floor Spectrum

Để biết chi tiết tính năng phần mềm, bạn có thể tải DATA SHEET của STAAD.Pro Advanced trong link bên dưới:

Tải DATA SHEET STAAD.Pro Advanced

Cách kích hoạt STAAD.Pro Advanced

Để kích hoạt tính năng Advanced, sau khi khởi động phần mềm bạn chọn theo hình sau:

Trong mục Full License chọn STAAD.Pro Advanced và nhấn Accept để kích hoạt
Trong mục Full License chọn STAAD.Pro Advanced và nhấn Accept để kích hoạt

Dùng thử phần mềm

Để dùng thử phần mềm STAAD.Pro Advanced, bạn vui lòng liên hệ với MICAD qua form sau:


  Bình luận và chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể

  Developed by Tiepthitute
  Bản đồ
  Facebook Messenger
  Gọi ngay
  Chat ngay