Phần mềm phân tích và thiết kế hồ chứa lũ-OpenFlows PondPack

PondPack là một phần mềm phân tích và thiết kế hồ chứa lũ đa dạng cho phép mô hình bất kỳ dự án từ các thiết kế cơ bản cho đến các nghiên cứu thoát nước phức tạp với số lượng hồ không giới hạn. Bạn có thể mô hình hóa mưa và chảy xả từ vực thượng nguồn và đô thị để thiết kế các cơ sở giữ lại và chứa lũ, các cơ sở thoát nước, và các kênh.

Mục Lục

Mô hình hóa bất kỳ hồ chứa nào từ thiết kế cơ bản đến các nghiên cứu thoát nước phức tạp với số lượng hồ không giới hạn

PondPack là một phần mềm phân tích và thiết kế hồ chứa lũ đa dạng cho phép mô hình bất kỳ dự án từ các thiết kế cơ bản cho đến các nghiên cứu thoát nước phức tạp với số lượng hồ không giới hạn. Bạn có thể mô hình hóa mưa và chảy xả từ vực thượng nguồn và đô thị để thiết kế các cơ sở giữ lại và chứa lũ, các cơ sở thoát nước và các kênh. Giao diện đồ họa của PondPack giúp tối ưu hóa bố trí mạng lưới, nhập dữ liệu và xem kết quả đầu ra. Bạn có thể thêm các lớp nền DXF, Shapefiles hoặc raster (ví dụ: ảnh từ vệ tinh) và vẽ các vực, hồ chứa và kênh trên lớp nền này theo tỷ lệ.

Xử lý một số lượng sự kiện mưa giả tạo hoặc thực tế không giới hạn

PondPack có thể xử lý một số lượng sự kiện mưa giả tạo hoặc thực tế không giới hạn, với bất kỳ thời lượng hay phân bố nào. Bạn có thể chọn từ một số phương pháp chuẩn và khu vực hóa như: phân bố mưa SCS 24 giờ loại I, IA, II và II, dữ liệu phân bố mưa Bulletin 70 và 71 cho vùng Trung Tây Hoa Kỳ, dữ liệu mưa đo được, đường cong mưa được tạo ra từ dữ liệu I-D-F, đường cong I-D-F và nhiều hơn thế nữa.

PondPack cung cấp cho bạn một phân tích hệ thống hoàn chỉnh và mô hình hóa hồ chứa kết nối với nhau. Động cơ phân tích mạnh mẽ của PondPack cho phép bạn tính toán đường cong đánh giá đầu ra với hiệu ứng nước đuôi, tính toán thấm vào hồ chứa, tính toán thời gian giữ lại của hồ chứa, phân tích các kênh và thực hiện định tuyến hồ chứa kết nối với nhiều đầu ra khác nhau.

Quản lý kịch bản toàn diện và mô hình hóa hồ chứa kết nối với nhau

Trung tâm Quản lý Kịch bản trong PondPack cho phép bạn có đầy đủ quyền kiểm soát để cấu hình, chạy, đánh giá, trực quan hóa và so sánh một số lượng không giới hạn các kịch bản trong một tập tin duy nhất. Bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định bằng cách so sánh các thiết kế thay thế cho một loạt các sự kiện mưa và điều kiện hệ thống khác nhau (bao gồm cả trước và sau khi phát triển). Trong nhiều trường hợp, điều kiện hạ lưu gây ra hiệu ứng ngược nước lên, ảnh hưởng đến hiệu suất của cấu trúc đầu ra của hồ chứa lưu vực. Một hồ chứa có thể xả vào một hồ chứa khác gần bằng độ cao, hoặc đến một vị trí bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng triều cường hoặc lũ lụt hạ lưu. Với khả năng mô hình hóa Hồ chứa kết nối tiên tiến của PondPack, bạn có thể mô hình hóa những kịch bản phức tạp này một cách tự tin.

Năng lực kỹ thuật

PondPack PondMaker cung cấp cho người dùng quá trình thiết kế hồ chứa đơn giản bước từng bước thông qua một giao diện dễ sử dụng, cho phép họ liên tục biết được tiến trình thiết kế đang diễn ra như thế nào. Người dùng có thể thiết lập rõ ràng tốc độ dòng ra cho phép của hồ chứa, hoặc để cho PondMaker tự động áp dụng các điều kiện đã phát triển trước đó cho nhiều sự kiện mưa khác nhau. Phần mềm giúp theo dõi các thông tin như tốc độ dòng ra mục tiêu, ước tính thể tích hồ chứa, các phiên bản thiết kế cấu trúc dòng ra, tốc độ dòng ra cao nhất của hồ chứa và mức độ cao nhất của mặt nước cho nhiều sự kiện mưa và/hoặc nhiều hồ chứa.

Đối với tính toán dòng chảy của vùng ngập, bạn có thể thêm số lượng không giới hạn các biểu đồ thủy văn được xác định bởi người dùng trong toàn bộ lưu vực hoặc chọn từ các mẫu sau:

 • Phương pháp CN tính toán dòng chảy SCS
 • Đồ thị đơn vị Santa Barbara
 • Đồ thị đơn vị do người dùng xác định
 • Phương pháp Rational được sửa đổi
 • Mẫu Q/Qp của phương pháp Rational

Mất mát thấm nhập của vùng ngập được tính toán bằng Phương pháp SCS, phương trình Green-Ampt, phương trình Horton hoặc bằng cách nhập tỷ lệ thấm nhập không đổi. Bạn có thể tính toán thời gian dòng chảy nhanh chóng và chính xác, ngay cả khi có nhiều lối dòng khác nhau để xem xét. PondPack cung cấp cho bạn lựa chọn mô hình thấm nhập từ vùng ngập vào đất xung quanh bằng tốc độ dòng chảy không đổi hoặc các tỷ lệ thay đổi tùy thuộc vào độ sâu của nước trong vùng ngập.

 • Giao diện độc lập trên Windows
 • Chạy trên MicroStation (yêu cầu bản quyền MicroStation), OpenRoads Designer (yêu cầu bản quyền OpenRoads Designer), AutoCAD (yêu cầu bản quyền AutoCAD và PondPack cho AutoCAD)
 • Khả năng hoàn tác và làm lại không giới hạn
 • Biến đổi, chia nhỏ và kết nối phần tử tự động
 • Gắn nhãn phần tử tự động
 • Môi trường tỷ lệ, tóm tắt và lai
 • Nguyên mẫu phần tử
 • Phóng to thu nhỏ động
 • Hỗ trợ lớp nền hình ảnh, CAD và GIS.
 • Một tập tin mô hình duy nhất cho bốn nền tảng tương thích
 • Kết nối Shapefile, cơ sở dữ liệu, bảng tính và ODBC hai chiều
 • Kết nối đường đa giác sang ống dẫn từ các tập tin DXF và DWG
 • Kết nối dữ liệu Oracle Locator/Spatial Nhập/xuất OpenRoads Designer (dữ liệu thể tích độ cao hồ)
 • Thuộc tính GIS-ID (duy trì các liên kết giữa các bản ghi trong tệp nguồn và các phần tử trong mô hình)
 • Không giới hạn các kịch bản và lựa chọn
 • Quản lý các kịch bản
 • Topologia hoạt động (kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các thành phần mạng)
 • Báo cáo bảng với chức năng chỉnh sửa, sắp xếp và lọc toàn cầu
 • Bộ lọc chọn động (dựa trên truy vấn) và tĩnh
 • Lựa chọn thành phần bằng đa giác
 • Phản ngược các lựa chọn thành phần Mở bảng khi lựa chọn
 • Quản lý đơn vị kỹ thuật
 • Công cụ xem lại bản vẽ
 • Đánh giá tự động topologia
 • Trình điều hướng mạng
 • Truy vấn nút mạng mồ côi và đường ống đầu mù
 • Liên kết siêu văn bản cho các thành phần mạng
 • Tiện ích dữ liệu người dùng
 • Tích hợp ProjectWise (bao gồm các thư viện kỹ thuật)
 • Các thư viện kỹ thuật tùy chỉnh cho: đường ống, số đường cong (CN), hệ số vào ống đường ống cống, đường cong mưa, vật liệu, mẫu Q / Qp, đơn vị thủy văn, hố chứa, sự kiện bão, van xoáy, hệ số độ sâu của đập, độ lấn của đập
 • Nhập dữ liệu thư viện kỹ thuật PondPack V8 (.plb)
 • • Nhập dữ liệu thư viện kỹ thuật PondPack V9 và V10 (.plb)
 • Nhập các tệp trung tâm quản lý dữ liệu PondPack V10 (*.plb)
 • Nhập / xuất mô hình con
 
 • Cập nhật tự động bảng tính chứa dữ liệu thiết kế cho nhiều thử nghiệm thiết kế của một hồ đơn
 • Nhiều thiết kế hồ khả thi
 • Thiết lập tốc độ xả tối đa (lưu lượng trước và sau khi phát triển do người dùng xác định)
 • Tính toán lưu lượng vào hồ sau khi phát triển
 • Ước tính yêu cầu kích thước hồ
 • Thiết kế hình học hồ (kế hoạch san phẳng hoặc lưu trữ ngầm).
 • Thiết kế cấu trúc lối thoát
 • So sánh lưu lượng và thể tích đỉnh điểm trước và sau khi phát triển
 • Định tuyến đồ thủy văn thông qua hồ.
 • Underground detention chambers (bao gồm dữ liệu từ CULTEC)
 • Van gió xoáy (bao gồm dữ liệu từ Hydro International)
 • Bộ máy tính: first flush, ước tính khoảng chứa (đè lên hydrographs), thời gian xả tối thiểu, ước tính khoảng chứa (phương pháp rational QPeak), ước tính khoảng chứa (các dòng chảy cực đại), phương pháp bảng tính TR-55, phương pháp đồ thị TR-55 cho dòng chảy cực đại và khoảng chứa, phương pháp thể tích CN của SCS Loại kênh: hình tròn, hình chữ nhật, hình thang, hình bát giác, không đều
 • Phương pháp định tuyến – Đối với kênh: Puls sửa đổi, Muskingum, dịch chuyển.
 • Đối với ao: định tuyến mực ao, ao kết nối Loại lối thoát: đánh giá người dùng, đường ống chéo (hộp, tròn), đường ống đứng, hộp vào, lỗ thông hình tròn, diện tích lỗ thông hình bản, xỉa đá (hình chữ nhật, V-notch, không đều), van gió xoáy
 • Chất lượng nước: thể tích first flush, thời gian xả tối thiểu, ước tính thời gian dẫn trì

Unlimited number of return events, using SCS 24-hour Type I, IA, II, & II rainfall distributions, Bulletin 70 and 71 rainfall distribution data for the Midwest U.S., Gauged rainfall data, I-D-F curves Đầu vào dữ liệu mưa: đường cong vô chuẩn với độ sâu tổng, đường cong thời gian-độ sâu, bảng tần suất-độ lớn trường hợp – thời gian được xác định bởi người dùng, phương trình đường cong tần suất-độ lớn-trường hợp (IDF) do người dùng định nghĩa. Phương pháp thời gian chảy: do người dùng định nghĩa, Carter, Eagleson, Espey / Winslow, Cơ quan hàng không Liên bang, Kerby / Hathaway, Kirpich (PA), Kirpich (TN), độ dài và vận tốc, trễ SCS, dòng trên bề mặt trang trại TR-55, dòng chảy tập trung mặt nông nghiệp TR-55, dòng chảy trong kênh TR-55 Phương pháp dòng chảy và đỉnh lũ: phương pháp đồ thị dòng chảy đỉnh SCS, phương pháp hợp lý, phương pháp đồ thị dòng chảy đơn vị SCS, phương pháp hợp lý được sửa đổi, đồ thị dòng chảy đô thị Santa Barbara, đồ thị dòng chảy đơn vị do người dùng định nghĩa, đồ thị dòng chảy do người dùng định nghĩa.

Thuê phần mềm Openflows PondPack

Hiện tại người dùng có thể sở hữu phần mềm chính hãng Bentley ở 2 dạng vĩnh viễn và dạng thuê bao theo năm.

Đối với dạng thuê: Khi mua qua Micad quý khách hàng nhận được những quyền lợi sau:

1. MICAD sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng thực hiện các thủ tục nộp thuế WHT cho cơ quan Thuế Việt Nam.

2. MICAD tặng Quý Khách Hàng Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

3. Cho mỗi giấy phép dạng này, Quý Khách Hàng sẽ nhận được từ Bentley một số giờ đào tạo/tư vấn trực tuyến tương thích với sản phẩm đã mua.  Việc chọn nội dung cho đào tạo/tư vấn trực tuyến được thực hiện trực tiếp giữa Bentley và Quý Khách Hàng. Xem chi tiết tại đây.

Đối với dạng vĩnh viễn vui lòng liên hệ Micad để nhận được báo giá ưu đãi nhất.

Xem thêm nhiều lợi ích khi thuê phần mềm tại đây!

 • Giá phần mềm OpenFlows PondPack khi thuê 01 năm: 2,926 USD

(tại thời điểm 25Apr2023

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay