Search here...
OpenFlows PondPack

OpenFlows PondPack

10.000.000  Original price was: 10.000.000 ₫.68 Current price is: 68 ₫.

Phần mềm phân tích và thiết kế hồ chứa

  • Thực hiện các dự án thiết kế hồ chứa chất lượng cao
  • Tận dụng và nhập các định dạng dữ liệu bên ngoài để khởi đầu mô hình của bạn
  • Mô hình hóa các kịch bản hồ chứa và mô phỏng hiệu ứng thủy triều và dòng chảy dư
  • Thiết kế và phân tích cống ngăn

Tìm hiểu thêm về phần mềm OpenFlows PondPack tại đây!

Liên Hệ Nhận Phần Mềm Miễn Phí

Description

Phần mềm phân tích và thiết kế hồ chứa đa dạng

PondPack là một phần mềm linh hoạt cho phép phân tích và thiết kế các dự án từ các thiết kế cơ bản đến các nghiên cứu dòng chảy phức tạp với số lượng hồ chứa không giới hạn. Bạn có thể mô hình hóa lượng mưa và chảy từ lưu vực đô thị và nông thôn để thiết kế các cơ sở chứa và giữ lại nước, cấu trúc đầu ra và kênh dẫn. Giao diện người dùng đồ họa của PondPack giúp tối ưu hóa bố trí mạng lưới, nhập dữ liệu và xem kết quả. Bạn có thể thêm các lớp nền DXF, Shapefiles hoặc raster (ví dụ: hình ảnh từ không gian), và vẽ đường lưu vực, hồ chứa và kênh trên đó theo tỷ lệ.

Xử lý một số lượng không giới hạn các sự kiện mưa tổng hợp hoặc thực tế

PondPack xử lý một số lượng không giới hạn các sự kiện mưa tổng hợp hoặc thực tế với bất kỳ thời gian hoặc phân bố nào. Bạn có thể chọn từ một số phương pháp tiêu chuẩn và vùng miền như: Phân phối mưa 24 giờ loại I, IA, II và II của SCS, dữ liệu phân phối mưa Bulletin 70 và 71 cho Miền Tây Hoa Kỳ, dữ liệu mưa đo được, đường cong mưa được tạo ra từ dữ liệu I-D-F, đường cong I-D-F, và nhiều hơn nữa. PondPack cung cấp cho bạn phân tích hệ thống hoàn chỉnh và mô hình hóa các hồ chứa kết nối. Bộ máy phân tích mạnh mẽ của PondPack cho phép bạn tính toán đường cong xếp hạng đầu ra với ảnh hưởng của mực nước dư, tính toán thời gian chậm hồ chứa, phân tích các kênh và thực hiện định tuyến kết nối hồ chứa với các cống dẫn ra đa hướng.

Quản lý kịch bản toàn diện và mô hình hóa hồ chứa kết nối

Trung tâm Quản lý Kịch bản trong PondPack cho phép bạn có toàn quyền cấu hình, chạy, đánh giá, trực quan hóa và so sánh một số lượng không giới hạn các kịch bản trong một tệp duy nhất. Bạn có thể dễ dàng ra quyết định bằng cách so sánh các thiết kế thay thế cho nhiều loại sự kiện mưa và điều kiện hệ thống (bao gồm trước và sau khi phát triển). Trong nhiều kịch bản, các điều kiện hạ lưu gây ra hiệu ứng ngược nước làm ảnh hưởng đến hiệu suất của cấu trúc đầu ra hồ chứa. Một hồ chứa có thể xả ra một hồ chứa khác có cùng độ cao, hoặc tới một vị trí bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng triều hoặc lũ hậu lưu. Với khả năng Mô hình hóa Hồ chứa Kết nối (ICPM) tiên tiến của PondPack, bạn có thể mô hình những kịch bản phức tạp này một cách tự tin.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OpenFlows PondPack”