ProConcrete – Phần mềm mô hình hóa và chi tiết bê tông cốt thép

ProConcrete là một phần mềm mô hình hóa và chi tiết hóa cho phép bạn mô hình hóa hiệu quả các vật thể bê tông cốt thép có hình dạng bất kỳ, với bất kỳ sự kết hợp nào của cốt thép. Bạn có thể dễ dàng tạo ra các kết cấu bê tông cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Từ xây dựng, nhà máy, dân dụng, đến cầu, ProConcrete cho phép bạn giảm thời gian sản xuất tài liệu và loại bỏ lỗi và sai sót thiết kế. Tạo mô hình 3D chính xác, bản vẽ vị trí, chi tiết chế tạo, lịch uốn thanh, báo cáo số lượng bê tông và vật liệu với cập nhật tự động để phản ánh các thay đổi của mô hình. Với ProConcrete, bạn có thể:

Thiết kế bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn thiết kế quốc tế: Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của bạn và tận dụng các cơ hội thiết kế toàn cầu bằng cách sử dụng một loạt các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật quốc tế trong các sản phẩm thiết kế của chúng tôi. Tự tin hoàn thành thiết kế của bạn nhờ sự hỗ trợ rộng rãi của các tiêu chuẩn quốc tế

Chi tiết và lên lịch gia cố bê tông: Sản xuất các bản vẽ đặt cốt thép, bao gồm các mặt cắt, mặt bằng, chi tiết, lịch uốn thanh, tháo dỡ vật liệu và lịch trình dầm / cột / móng, tất cả đều dựa trên mô hình 3D. Tất cả các lịch trình và bản vẽ có thể được tùy chỉnh để tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty bạn cho các dự án cụ thể.

Mô hình kết cấu bê tông cốt thép: Mô hình các thành phần kết cấu như dầm, cột, tấm, tường, móng và cốt thép. Tạo các hình dạng bê tông cốt thép phức tạp, bao gồm các hình dạng đường cong, dốc hoặc không trực giao bằng cách sử dụng các lệnh trực quan. Thêm cốt thép vào các đối tượng bê tông tự động cập nhật khi hình dạng bê tông thay đổi.

Sản xuất tài liệu bê tông cốt thép: Tạo ra các bản vẽ kết cấu bê tông bao gồm các mặt cắt, mặt bằng và các chi tiết được liên kết tự động với mô hình 3D. Nhanh chóng tạo các chi tiết về cốt thép, bao gồm các nhãn, kích thước và ghi chú cốt thép tự động. Tùy chỉnh tất cả các bản vẽ để tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty bạn cho tất cả các dự án bê tông cốt thép của bạn. Tự động cập nhật đánh dấu thanh, lịch biểu thanh và bản vẽ do người dùng xác định khi mô hình 3D thay đổi.

Chia sẻ mô hình bê tông cốt thép: Chuyển giao hình học mô hình kết cấu và kết quả thiết kế từ ứng dụng này sang ứng dụng khác và đồng bộ hóa các thay đổi theo thời gian. Nhanh chóng chia sẻ mô hình kết cấu, bản vẽ và thông tin với toàn bộ nhóm để xem xét.

Mô hình bê tông cốt thép tham số 3D mạnh mẽ

ProConcrete là một phần mềm mô hình hóa và chi tiết hóa toàn diện cho phép bạn mô hình hóa các đối tượng có hình dạng bất kỳ, với bất kỳ sự kết hợp nào của cốt thép. Với ProConcrete, bạn có thể dễ dàng tạo ra các kết cấu bê tông cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xây dựng, nhà máy, dân dụng và cầu. Nó cho phép bạn giảm thời gian sản xuất tài liệu và loại bỏ các lỗi và sai sót trong thiết kế. Nhanh chóng tạo mô hình 3D chính xác, bản vẽ vị trí, chi tiết chế tạo, lịch uốn thanh, báo cáo số lượng bê tông và vật liệu với cập nhật tự động để phản ánh các thay đổi của mô hình.

Các lệnh mô hình bê tông cốt thép dễ sử dụng

Sử dụng các lệnh mô hình hóa trực quan, bạn có thể dễ dàng mô hình hóa các thành phần kết cấu tiêu chuẩn của ngành, chẳng hạn như dầm, cột, tấm, tường và nền móng, cũng như các hình dạng bê tông cốt thép phức tạp bao gồm đường cong, hình dạng dốc hoặc không trực giao. Cốt thép bổ sung được gắn vào các vật thể bê tông và cập nhật tự động khi hình dạng bê tông thay đổi.

Truyền đạt thiết kế với tài liệu chất lượng cao

Bản vẽ ProConcrete, hóa đơn vật liệu và lịch uốn thanh được sản xuất trực tiếp từ mô hình 3D. Các kế hoạch, mặt cắt và chi tiết dựa trên kiểu vẽ do người dùng xác định có thể được tạo từ bất kỳ hướng xem nào và được cập nhật động sau các thay đổi đối với mô hình. Lịch uốn thanh và cất vật liệu dễ dàng trích xuất từ mô hình 3D và có khả năng tùy chỉnh cao để phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia hoặc công ty nào. Điều này làm giảm đáng kể thời gian tạo tài liệu và hầu như loại bỏ các lỗi và sai sót trong thiết kế.

Sử dụng lại dữ liệu cấu trúc với khả năng tương tác

ProConcrete cho phép cộng tác và trao đổi thông tin liền mạch với các lĩnh vực khác bao gồm kiến trúc, nhà máy và quy trình, HVAC và các dịch vụ để đảm bảo chất lượng tốt nhất và phân phối nhanh hơn. Các mô hình gia cố bê tông từ các giải pháp khác như OpenBuildings Designer, OpenBridge Modeler và MicroStation được thực hiện dễ dàng, bằng cách cho phép lập mô hình cốt thép trong các mô hình được đính kèm dưới dạng tài liệu tham khảo. Cộng tác với các kỹ sư sử dụng các giải pháp của bên thứ ba như Autodesk Revit hoặc Tekla Structures được kích hoạt thông qua các định dạng tiêu chuẩn ngành, bao gồm IFC (Industry Foundation Class). Các mô hình cốt thép sau đó có thể được chuyển kỹ thuật số đến các nhà sản xuất cốt thép để chế tạo và các bộ định vị cốt thép để xây dựng, cho phép bạn quản lý công việc hàng ngày của họ bằng dữ liệu kỹ thuật số và mô hình 3D, cải thiện đáng kể hiệu quả.

Thuê phần mềm ProConcrete

Hiện tại người dùng có thể sở hữu phần mềm chính hãng Bentley ở 2 dạng vĩnh viễn và dạng thuê bao theo năm.

Đối với dạng thuê: Khi mua qua Micad quý khách hàng nhận được những quyền lợi sau:

1. MICAD sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng thực hiện các thủ tục nộp thuế WHT cho cơ quan Thuế Việt Nam.

2. MICAD tặng Quý Khách Hàng Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

3. Cho mỗi giấy phép dạng này, Quý Khách Hàng sẽ nhận được từ Bentley một số giờ đào tạo/tư vấn trực tuyến tương thích với sản phẩm đã mua.  Việc chọn nội dung cho đào tạo/tư vấn trực tuyến được thực hiện trực tiếp giữa Bentley và Quý Khách Hàng. Xem chi tiết tại đây.

Đối với dạng vĩnh viễn vui lòng liên hệ Micad để nhận được báo giá ưu đãi nhất.

Xem thêm nhiều lợi ích khi thuê phần mềm tại đây!

 • Giá phần mềm ProConcrete khi thuê 01 năm: 4,372 USD
 • Giá phần mềm ProConcrete Autocad khi thuê 01 năm: 4,372 USD

(tại thời điểm 12Sep2022)

Năng lực kỹ thuật

Mô hình tham số của bê tông cốt thép

 • Hỗ trợ nhiều mã quốc gia và quốc tế
 • Sử dụng các vật thể bê tông cốt thép có tham số tiêu chuẩn và dễ dàng sửa đổi như dầm, cột, tấm, móng và tường với cốt thép tương ứng của chúng
 • Khả năng sửa đổi trực quan cho phép bạn mô hình hóa các khe hở và điều chỉnh cốt thép. Khả năng gia cố mở cụ thể cho phép mô hình gia cố bổ sung nhanh chóng
  Mô hình cốt thép có hình dạng và độ phức tạp bất kỳ với khả năng gia cố của người dùng
 • Mô hình hóa cốt thép dựa trên mặt cập nhật cốt thép của người dùng khi hình dạng bê tông thay đổi bằng cách ràng buộc cốt thép vào mặt và cạnh bê tông
 • Mẫu và kiểu – Cài đặt được ghi lại để chia sẻ và duy trì các tiêu chuẩn trong tất cả các hộp thoại

Tài liệu

 • Nhanh chóng trích xuất các bản vẽ chế tạo, đặt và bố trí chung
 • Tự động cập nhật bản vẽ dựa trên những thay đổi đối với mô hình 3D
 • Tùy chỉnh đầu ra bản vẽ dựa trên kiểu và sở thích chi tiết do người dùng xác định
 • Tạo lịch uốn thanh và hóa đơn vật liệu (BOM) trong quy trình đơn lẻ hoặc hàng loạt

Khả năng tương tác

 • Cung cấp các khả năng tích hợp, giảm thiểu sự trùng lặp giữa các nền tảng phần mềm khác nhau và dễ dàng điều tra các thiết kế thay thế
 • Củng cố các mô hình bê tông hiện có từ các ứng dụng như OpenBuilding Designer, OpenBridge và MicroStation
 • Dễ dàng cộng tác với các bộ phận khác bằng cách chia sẻ và tham khảo thông tin dự án
 • Đầu ra ở nhiều định dạng tệp như IFC, ISM, iModels và 3D PDF
 • Giao diện với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Tích hợp quy trình công việc lập mô hình và tài liệu

 • Hỗ trợ cho các không gian làm việc được quản lý bởi ProjectWise
 • Chia sẻ các tệp cá nhân bao gồm iModels và PDF 3D trực tiếp từ máy tính để bàn của bạn
 • Xem lại chi tiết và trạng thái của dự án, đồng thời có được khả năng hiển thị về hiệu suất dự án
 • Truy cập thông tin học tập, cộng đồng và dự án được cá nhân hóa
 • Điều phối công việc và chia sẻ thông tin với khả năng hiển thị dự án trong thời gian thực
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay