Solid Edge 2022: Giúp giải quyết thách thức trong Cộng Tác

Solid Edge 2022 Giúp Bạn Giải Quyết Thách Thức Trong Cộng Tác

Thách thức trong Cộng Tác là gì?

Trong bất kỳ ngành sản xuất nào cũng luôn tồn tại sự cộng tác trong quá trình làm việc. Bao gồm cộng tác giữa các kỹ sư thiết kế, giữa quản lý và kỹ sư hoặc giữa công ty và các khách hàng. Rất nhiều luồng dữ liệu, nhiều tập tin, nhiều văn bản/email sẽ được trao đổi qua lại giữa nhiều người trong quá trình Cộng Tác này.

Từ đó ta có thể thấy Cộng Tác hiệu quả là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho một dữ án hay rộng ra là thành công cho doanh nghiệp. Ta cùng nhau phân tích sâu hơn những yếu tố cần thiết giúp tạo nên sự Cộng Tác hiệu quả.

Những thách thức chính trong mặt cộng tác bao gồm:

Thách thức trong hợp tác với các nhà cung cấp và khách hàng:

 • Cần hợp tác nhanh chóng và dễ dàng với các nhà cung cấp và khách hàng
 • Cần chia sẻ dữ liệu thiết kế đa CAD một cách có kiểm soát trong khi vẫn thực hiện bảo vệ sở hữu trí tuệ

Thách thức trong quản lý dự án và thay đổi thiết kế:

 • Cần quản lý dữ liệu được tạo và tiêu thụ trong suốt vòng đời sản phẩm
 • Cần quản lý một cách hiệu quả các thay đổi về kỹ thuật
 • Cần quản lý các bản phát hành thiết kế đễn bộ phận sản xuất

Thách thức trong khâu quản lý các yêu cầu của khách hàng và thực hiện quy định cụ thể:

 • Đảm bảo rằng thiết bị được giao cho người dùng cuối đáp ứng các yêu cầu của họ và tuân thủ các quy định của ngành

Giải pháp của Solid Edge 2022 giúp bạn giải quyết thách thức trong Cộng tác

Bằng cách lắng nghe những thách thức mà khách hàng gặp phải, Siemens đã đưa vào phần mềm Solid Edge 2022 những tích năng giúp giải quyết thách thức công tác như:

Tính năng Solid Edge Data Management

Tính năng Solid Edge Data Management cung cấp cho khách hàng:

 • Quản lý dữ liệu được tích hợp trong Solid Edge bao gồm khả năng quản lý phiên bản sửa đổi và phát hành.
 • Tiến đến sử dụng Teamcenter để có khả năng PLM (quản lý vòng đời sản phẩm) toàn diện

Lợi ích Solid Edge Data Management đem đến:

 • Hoàn thành nhanh chóng và chính xác các dự án và thay đổi kỹ thuật
 • Giới thiệu nhanh chóng các sản phẩm mới

Tính năng Solid Edge Requirements Management

Tính năng Solid Edge Requirements Management sẽ giúp khách hàng:

 • Cung cấp các công cụ dễ sử dụng để nắm bắt các yêu cầu của khách hàng và làm cho chúng dễ dàng truy cập cho tất cả các bên tham gia phát triển sản phẩm
 • Liên kết các yêu cầu của khách hàng với các dự án thiết kế và mô hình 3D CAD

Lợi ích:

 • Giảm thời gian làm lại tốn kém khi thiết bị (Thiết kế) không đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng

Tính năng Xcelerator Share

Tính năng của Xcelerator Share cung cấp các công cụ cộng tác đám mây giúp dễ dàng chia sẻ dữ liệu đa hệ CAD với nhà cung cấp và khách hàng:

 • Lưu trữ đám mây an toàn
 • Đồng bộ với tệp trên máy tính
 • Chia sẻ dự án dựa trên cấp quyền
 • Quản lý tác vụ
 • Xem và ghi chú tập trung vào kỹ thuật
 • Thực tế tăng cường (AR)
 • Nhắn tin và thông báo
 • Truy cập ngay lập tức trên mọi thiết bị
 • Bảo vệ không bị ghi đè dữ liệu*
 • Kết nối với Teamcenter

Lợi ích Xcelerator Share đem đến:

 • Xcelerator Share phản ánh ba lợi ích quan trọng của XaaS: khả năng tiếp cận, tính linh hoạt và khả năng mở rộng
 • Giao tiếp ý định thiết kế với các nhà cung cấp và khách hàng nhanh hơn và được kiểm soát tốt hơn, nhằm giảm lỗi
 • Tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay