Webinar về phần mềm Solid Edge phiên bản mới nhất – Solid Edge 2022. Webinar giới thiệu nhiều tính năng mới được Siemens phát triển cho Solid Edge 2022 với tập trung vào trọng tâm chính vào ngành Điện tử và Bán dẫn.