Solid Edge Subdivision Modeling

phần mềm Solid Edge Subdivision Modeling

Solid Edge Subdivision Modeling giúp tạo ra các thiết kế cao cấp và cách điệu

Một cách tiếp cận cách mạng cho phát triển hình dạng

 Solid Edge Subdivision Modeling giúp bạn dễ dàng làm việc với các bề mặt phức hợp . Ứng dụng này tạo ra một thân cách điệu dựa trên một lồng đa giác, giúp kiểm soát hình dạng của thân và qua đó, cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt và tinh chỉnh khái niệm.

Khả năng này cung cấp một mức độ kiểm soát hình dạng cao hơn so với khi chỉ sử dụng đa giác. Người dùng được phép chọn từ một loạt các hình dạng cơ bản (hộp, hình trụ, hình cầu hoặc hình xuyến) để tạo lồng đầu tiên. Sau đó người dùng sử dụng tay nắm đồ họa của Solid Edge để tinh chỉnh hình dạng.

Các tính năng trong phần thiết kế Solid Edge Subdivision Modelin

 • Các công cụ dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ
• Khả năng thiết kế các hình dạng tự do một cách trực quan, giúp tạo hình dạng cách điệu
• Hoạt động trong môi trường Solid Edge

thiết kế linh hoạt trên phần mềm solid edge 2021

Lợi ích của thiết kế Solid Edge Subdivision Modeling

 • Giúp bạn phát triển nên các hình dạng cách điệu trực quan và tạo thiết kế phân khu cao cấp
• Cho phép phát triển những sản phẩm độc đáo dựa trên  các hình dạng hữu cơ
• Nhanh chóng biến ý tưởng thành khái niệm một cách dễ dàng và thích ứng với thay đổi
• Cung cấp thiết kế khái niệm trực quan cho mọi người, từ người mới đến các chuyên gia

Video trình diễn khả năng thiết kế cao cấp trên phần mềm Solid Edge 2021

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay