Phần Mềm WaterGEMS – Phần Mềm Mô Hình Hóa Và Quản Lý Phân Phối Nước

Phần Mềm WaterGEM là gì?

Phần mềm WaterGEMS  là một trình ứng dụng giúp xây dựng mô hình thủy lực cho các hệ thống phân phối nước. WaterGEMS có khả năng tương tác cao với các tính năng cho xây dựng mô hình không gian địa lý, tối ưu hóa thiết kế và quản lý tài sản. Từ phân tích lưu lượng chữa cháy và chất lượng nước đến phân tích tiêu thụ năng lượng và quản lý chi phí, phần mềm WaterGEMS cung cấp một môi trường dễ sử dụng giúp cho các kỹ sư phân tích, thiết kế và tối ưu hóa hệ thống phân phối nước. WaterGEMS tận dụng lợi thế của dịch vụ Bentley CONNECT bằng cách liên kết một mô hình thủy lực với một dự án CONNECT dựa trên điện toán đám mây.
Phần mềm WaterGEMS bao gồm các thuật toán di truyền hiện đại nhất về tối ưu hóa, giúp bạn tự động hiệu chuẩn mô hình, phát hiện rò rỉ, thiết kế, phục hồi đường ống và vận hành máy bơm. Mô-đun Darwin® Calibrator của WaterGEMS giúp bạn đánh giá hàng triệu giải pháp tiềm năng để nhanh chóng chọn một giả thuyết hiệu chuẩn phù hợp nhất với lưu lượng, áp suất và trạng thái bật/ tắt. Qua đó giúp bạn đưa ra được những quyết định đáng tin cậy dựa trên các mô phỏng chính xác của mô hình thế giới thực. Ngoài ra, Darwin Calibrator còn hỗ trợ chủ động phát hiện rò rỉ bằng cách xác định các vị trí rò rỉ tiềm năng trong mạng.
Mô-đun SCADAConnect® của phần mềm WaterGEMS giúp tự động nhận dữ liệu từ hệ thống Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), tạo ra một mô phỏng hệ thống theo thời gian thực, trình bày chính xác các điều kiện hệ thống hiện hành. Mô-đun này cũng giúp bạn xuất bản các kết quả mô hình lên màn hình của Phòng điều khiển SCADA sẵn có trong công ty/cơ quan, giúp dự báo các điều kiện vận hành và các vấn đề tiềm ẩn. Mô-đun Darwin Designer tự động tìm thấy các thiết kế mang lại lợi ích tối đa hoặc chi phí tối thiểu và các chiến lược phục hồi dựa trên ngân sách xác định, chi phí xây dựng và các ràng buộc về áp suất cũng như vận tốc.
Phần mềm WaterGEMS giúp phân tích mức tiêu thụ năng lượng để xác định chiến lược lập lịch trình bơm hiệu quả nhất. Darwin Scheduler giúp bạn tối ưu hóa các tác vụ của máy bơm có tốc độ cố định cũng như máy bơm có tốc độ biến đổi và lưu trữ bể, nhằm giảm thiểu mức sử dụng năng lượng hoặc chi phí năng lượng dựa trên áp suất, vận tốc, ràng buộc cho khởi động bơm và ràng buộc về mức nước trong bể. Chi phí năng lượng có thể được tổng hợp trên các trạm bơm và có thể tính đến các bảng giá phức tạp cũng như các chi phí năng lượng không được thiết kế, nhằm giúp bạn phân tích giá trị thực của các kịch bản vận hành máy bơm.

Superior Interoperability - Khả năng tương tác cao cấp

Với phần mềm WaterGEMS, bạn có thể làm việc trên các nền tảng CAD, GIS và độc lập trong khi truy cập một nguồn dữ liệu dự án được chia sẻ, duy nhất. Ứng dụng cung cấp cho bạn sự lựa chọn mô hình hóa từ bên trong ba nền tảng có thể tương tác:

  • Windows để dễ sử dụng, khả năng truy cập và hiệu suất.
  • ArcGIS để tích hợp GIS, lập bản đồ chuyên đề và xuất bản.
  • AutoCAD để bố trí và soạn thảo CAD.

Streamlined Model Building - Xây dựng mô hình được tổ chức hợp lý

Bạn có thể tận dụng dữ liệu không gian địa lý, bản vẽ CAD, cơ sở dữ liệu và bảng tính để bắt đầu quá trình xây dựng mô hình. Phần mềm WaterGEMS cung cấp các kết nối cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa, liên kết không gian địa lý và các mô-đun xây dựng mô hình tiên tiến kết nối với hầu như bất kỳ định dạng dữ liệu kỹ thuật số nào. Các mô-đun LoadBuilder và TRex đi kèm có thể giúp bạn phân bổ nhu cầu nước và độ cao nút dựa trên dữ liệu không gian địa lý được tìm thấy trong shapefiles, geodatabases, các loại DEM khác nhau và thậm chí cả bản vẽ CAD. Những mô-đun này giúp bạn tránh được những sai lầm do đầu vào thủ công gây ra.Phần mềm WaterGEMS cũng cung cấp các công cụ đánh giá bản vẽ và kết nối để đảm bảo một mô hình mạch lạc thủy lực. Skelebrator® tự động loại bỏ độ phức tạp của mạng trong khi vẫn duy trì sự tương đương thủy lực để giải quyết hiệu quả một loạt các ứng dụng mô hình

Optimized Model Calibration, Design, and Operations - Hiệu chỉnh, Thiết kế và Vận hành Mô hình được Tối ưu hóa

Phần mềm WaterGEMS bao gồm các công cụ tối ưu hóa thuật toán di truyền hiện đại để hiệu chuẩn tự động, phát hiện rò rỉ, thiết kế, phục hồi chức năng và hoạt động bơm. Darwin® Calibrator đánh giá hàng triệu giải pháp có thể để cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy một giả thuyết hiệu chuẩn phù hợp nhất với dòng chảy, áp suất và trạng thái bật / tắt, cho phép bạn đưa ra quyết định đáng tin cậy dựa trên mô phỏng thủy lực chính xác của thế giới thực. Ngoài ra, Darwin Calibrator hỗ trợ các hoạt động phát hiện rò rỉ chủ động bằng cách xác định các vị trí rò rỉ có khả năng nhất trong mạng.

Mô-đun SCADAConnect®  của phần mềm WaterGEMS cho phép người mô hình tự động có được dữ liệu kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), tạo ra một trình mô phỏng hệ thống thời gian thực đại diện chính xác cho các điều kiện hệ thống hiện tại.

Mô-đun cũng cho phép kết quả mô hình được công bố lên màn hình phòng điều khiển SCADA hiện có của tiện ích, giúp dự báo điều kiện hoạt động và các vấn đề tiềm ẩn. Darwin Designer tự động tìm thấy lợi ích tối đa hoặc thiết kế chi phí tối thiểu và các chiến lược phục hồi dựa trên ngân sách có sẵn, chi phí xây dựng và các hạn chế về áp lực và vận tốc. Phần mềm WaterGEMS phân tích mức tiêu thụ năng lượng để xác định chiến lược lập kế hoạch bơm hiệu quả nhất. Darwin Scheduler tối ưu hóa các hoạt động của máy bơm tốc độ cố định và biến đổi và lưu trữ bể để giảm thiểu sử dụng năng lượng hoặc chi phí năng lượng dựa trên áp suất, vận tốc, khởi động bơm và hạn chế mức bể. Chi phí năng lượng có thể được tổng hợp trên các trạm bơm và có thể tính đến thuế quan phức tạp cũng như chi phí năng lượng không liên quan để thực hiện các phân tích giá trị hiện tại ròng về các kịch bản hoạt động của chúng.

Một số dự án tiêu biểu sử dụng Phần Mềm WaterGEMS

Master Planning & Engineering for Infrastructure Development at Tumakuru, Karnataka

Jacobs Engineering India Pvt. Ltd. I Tumakuru, Karnataka, India

Digital Water Network Engineering & Asset Management of Dibrugarh Water Supply Project

DTK Hydronet Solutions I Dibrugarh, Assam, India

Operational Restructuring Project of Cursino Water Supply System in São Paulo City

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) I São Paulo, Brazil

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay