Phần Mềm Mô Hình Hóa Và Phân Tích Nước Mưa – OpenFlows CivilStorm

CivilStorm là một giải pháp mô hình động hoàn toàn, đa nền tảng, được phát triển để phân tích các hệ thống nước mưa phức tạp.

Mục Lục

Phân tích một cách trực quan các hệ thống nước mưa phức tạp

CivilStorm cung cấp cho bạn một môi trường dễ sử dụng để phân tích, thiết kế và vận hành các hệ thống nước mưa, từ việc phát triển kế hoạch chính sách đối với nước mưa đến các nghiên cứu về chất lượng nước. Đây là một giải pháp mô hình động hoàn toàn, đa nền tảng, được phát triển để phân tích các hệ thống nước mưa phức tạp. Bạn có thể phân tích các hệ thống này bằng cách sử dụng các công cụ thủy lực và thủy văn tích hợp sẵn và một loạt các phương pháp hiệu chuẩn thời tiết ướt. Với khả năng phân tích thủy lực 1D/2D mới và thân thiện với người dùng, bạn có thể hiểu rõ hơn về độ sâu và vận tốc của lũ lụt, nguy cơ lũ lụt và thời gian ngập.

Một giải pháp cho tất cả các nhu cầu mô hình hóa hệ thống nước mưa.

CivilStorm thực hiện một phân tích toàn diện về tất cả các khía cạnh của hệ thống nước mưa: mưa, chảy, thu nhận và bỏ qua lối vào, đường ống trọng lực và áp lực, hồ, cấu trúc thoát nước, kênh mở, cống và nhiều hơn nữa. Bạn có thể phân tích các điều kiện chảy áp và mặt tự do cho các mạng lưới kênh và đường ống đóng; mô hình cấu trúc thoát nước phức tạp cho nhiều điều kiện nước đuôi khác nhau; và sử dụng các van, lỗ thông, cống, risers và hộp lối vào trong thiết kế của bạn, tất cả trong một sản phẩm duy nhất.

Phân tích thủy lực 1D/2D

Các công cụ thân thiện với người dùng kết nối các yếu tố mạng 1D với luồng mặt 2D. Giúp bạn hiểu rõ hơn về độ sâu và vận tốc của lũ lụt mặt đất, nguy cơ lũ lụt và thời gian ngập và truyền thông thông tin này cho các bên liên quan với các công cụ báo cáo và bản đồ đa dạng.

Bắt đầu quá trình xây dựng mô hình của bạn trong nền tảng CAD yêu thích của bạn

Tận dụng dữ liệu địa lý, bản vẽ CAD, cơ sở dữ liệu và bảng tính để khởi động quá trình xây dựng mô hình. CivilStorm cung cấp các kết nối cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa, liên kết địa lý và các mô-đun xây dựng mô hình tiên tiến kết nối với hầu hết các định dạng dữ liệu kỹ thuật số. Bạn có thể nhập các tệp SWMM cũng như các tệp StormCAD vào CivilStorm. Sử dụng các công cụ đánh giá vẽ và kết nối để đảm bảo một mô hình thống nhất về cơ học. Bạn có thể làm việc trong một ứng dụng độc lập hoặc chạy từ trong OpenRoads, OpenRail, OpenSite Designer hoặc AutoCAD. Bất kể nền tảng sử dụng, CivilStorm duy trì một tập tin mô hình đơn cho khả năng tương tác thực sự trên các nền tảng, hỗ trợ nhiều lớp nền, tiện ích chuyển đổi từ CAD, GIS và cơ sở dữ liệu và khả năng hoàn tác và làm lại không giới hạn.

Năng lực kỹ thuật

 • Giao diện độc lập cho Windows đi kèm
 • Khả năng chạy trong MicroStation (yêu cầu bản quyền MicroStation)
 • Khả năng chạy trong OpenRoads Designer cho Bắc Mỹ (yêu cầu bản quyền OpenRoads Designer cho Bắc Mỹ)
 • Nhập / xuất tệp OpenRoads Designer storm và sanitary
 • Nhập tệp MX Drainage Không giới hạn hoàn tác và làm lại
 • Biến đổi, chia nhỏ và kết nối lại phần tử
 • Công cụ hợp nhất các nút gần nhau
 • Đánh dấu phần tử tự động Môi trường tỷ lệ, ký hiệu và lai
 • Công cụ suy luận (để nội suy dữ liệu bị thiếu)
 • Nguyên mẫu phần tử (cài đặt một nhấp chuột)
 • Thu phóng động Xem tên Xem từ trên cao
 • Hỗ trợ nhiều tệp nền
 • Hỗ trợ lớp nền hình ảnh, CAD và GIS
 • Bộ lọc trường đầu vào và kết quả tự động (dựa trên bộ giải quyết được sử dụng)
 • Một bộ tệp mô hình duy nhất cho bốn giao diện tương thích
 • Thuộc tính GIS-ID (để duy trì các liên kết giữa các bản ghi trong tệp nguồn và phần tử trong mô hình)
 • Chuyển đổi từ đa giác thành đường ống từ các tệp DXF và DWG
 • Kết nối Bảng tính, Cơ sở dữ liệu, Shapefile và OleDB
 • Nhập / xuất dữ liệu không gian Oracle
 • Nhập / xuất dữ liệu LandXML
 • Nhập tệp SWMM
 • Nhập dữ liệu quan sát được
 • Nhập dữ liệu chuỗi thời gian
 • Phân bổ tự động dữ liệu độ cao cho các phần tử cái hố
 • Định dạng tệp thống nhất với OpenFlows SewerGEMS, OpenFlows SewerCAD và OpenFlows StormCAD
 • Không giới hạn kịch bản và tùy chọn
 • Quản lý kịch bản toàn diện
 • So sánh kịch bản
 • Định dạng hoạt động (để kích hoạt hoặc ngưng hoạt động các phần tử mạng)
 • Báo cáo dạng bảng với chỉnh sửa toàn cầu
 • Sắp xếp và lọc cố định trên báo cáo dạng bảng
 • Phân tích thống kê từ báo cáo dạng bảng
 • Thư viện kỹ thuật tùy chỉnh
 • Bộ chọn động (dựa trên truy vấn) và bộ chọn tĩnh
 • Chọn phần tử theo đa giác
 • Đảo ngược lựa chọn phần tử
 • Mở bảng khi chọn
 • Quản lý đơn vị kỹ thuật toàn cầu
 • Công cụ kiểm tra kết nối vẽ để đảm bảo tính nhất quán
 • Kiểm tra tự động về định dạng
 • Trình duyệt vẽ
 • Truy vấn nút bị mất và ống cứng
 • Trường dữ liệu tùy chỉnh (với giá trị được gán bởi người dùng hoặc dựa trên công thức)
 • Liên kết siêu văn bản cho các phần tử mạng
 • Hướng dẫn dòng chảy mặt nước hiển thị trên bất kỳ địa hình nào
 • Hỗ trợ ProjectWise và ProjectWise Geospatial Management
 • Có khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa hai công cụ giải phương trình St. Venant đầy đủ
 • Bộ giải động lực ngầm đầy đủ
 • Bộ giải động lực rõ ràng bao gồm (EPA-SWMM)
 • Bộ giải dòng chảy dần biến – StormCAD’s engine
 • Mô phỏng trạng thái ổn định (dòng chảy cực đại)
 • Thiết kế hạn chế tự động cho đường ống thoát nước mưa
 • Mô phỏng dài hạn với báo cáo thống kê
 • Tính toán dung lượng ống thoát vào HEC-22
 • Tính toán tổn thất áp nút HEC-22
 • Hỗ trợ ổ V và rãnh ba cạnh
 • Định nghĩa bay hơi
 • Mô phỏng nước ngầm
 • Phân tích ô nhiễm với định nghĩa tùy chọn về các loại sử dụng đất và đặc điểm bề mặt đất
 • Phân tích xử lý
 • Thấm tiểu đình
 • Cống tràn đường cao tốc
 • Điều khiển dựa trên luật
 • Bơm biến tốc
 • Phân tích điều khiển phát triển thấp tác động.
 • Động lực học của cơn bão tổng hợp hoặc sự kiện đo được, bao gồm các loại SCS (I, IA, II, hoặc III), mưa Bản tin 71, độ sâu tích lũy, độ sâu vô hướng (và độ sâu và thời gian), độ sâu tăng dần và đồ thị tính chất cường độ thời vận tốc xả tràn Mô phỏng tải lượng và ước tính
 • Phương pháp xả: đồ thị thủy văn đơn vị SCS, phương pháp Rất hợp lý được sửa đổi, EPA SWMM, đồ thị thủy văn đơn vị RTK, đồ thị thủy văn đơn vị chung, phương pháp diện tích thời gian, ILSAX và đồ thị thủy văn định nghĩa bởi người dùng
 • Phương pháp thời gian dòng chảy: Người dùng tự định nghĩa, Carter, Eagleson, Espey/Winslow, Cơ quan Hàng không Liên bang, Kerby/Hathaway, Kirpich (PA và TN), Chiều dài và Vận tốc, Trễ SCS, Dòng tời TR-55, Dòng tập trung sâu TR-55, Dòng kênh TR-55, Friend, Sóng động học, Bransby-Williams và tiêu chuẩn Vương quốc Anh
 • Phương pháp mất mát: Tỷ lệ mất cố định, Green và Ampt, Horton, Mất ban đầu và Tỷ lệ cố định, Mất ban đầu và Tỷ lệ mất cố định, Số đường cong SCS Trung tâm kiểm soát lưu lượng vào
 • Tự động cập nhật bảng tính chứa dữ liệu thiết kế cho nhiều thử nghiệm thiết kế của một cái ao duy nhất
 • Có thể thiết kế nhiều cái ao khác nhau
 • Xác lập tốc độ dòng ra tối đa (dòng trước hoặc dòng do người dùng xác định)
 • Tính toán dòng vào ao sau khi xây dựng
 • Ước tính yêu cầu kích thước của ao
 • Thiết kế hình dạng ao (kế hoạch san phẳng hoặc lưu trữ dưới lòng đất)
 • Thiết kế cấu trúc đầu ra
 • So sánh lượng dòng chảy và dung tích tối đa trước và sau khi xây dựng Định tuyến dòng chảy qua các ao.
 • Bản đồ chủ đề
 • Biểu đồ đa tham số và đa kịch bản động.
 • Phân tích động nâng cao
 • Báo cáo bảng nâng cao với FlexTables
 • Mã màu và biểu tượng dựa trên tính chất
 • Chú thích dựa trên tính chất
 • Vẽ đường đẳng cao với xuất file Shapefile và DXF
 • Đường cong EQT (độ cao so với lưu lượng) đến phần tử ống xả
 • Xuất bản các mô hình i trong 2D hoặc 3D, bao gồm trên Bentley Map Mobile.

Các câu hỏi thường gặp

Phần mềm CivilStorm?

CivilStorm là một giải pháp mô hình động hoàn toàn, đa nền tảng, được phát triển để phân tích các hệ thống nước mưa phức tạp.

Bạn có thể thực hiện các kịch bản khác nhau và so sánh chúng trong CivilStorm không?

Bằng cách sử dụng Trung tâm Quản lý Kịch bản trong CivilStorm, bạn hoàn toàn có thể cấu hình, chạy, đánh giá, trực quan hóa và so sánh một số lượng không giới hạn các kịch bản trong một tệp duy nhất. Bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định bằng cách so sánh các thiết kế thay thế hoặc các phương pháp phục hồi đề xuất cho nhiều điều kiện hệ thống (bao gồm cả điều kiện trước và sau khi phát triển).

Có các tùy chọn thủy văn nước mưa tích hợp sẵn trong CivilStorm không?
Bạn có thể mô hình hóa luồng chảy dòng chảy bằng cách sử dụng một số phương pháp hydrograph khác nhau, bao gồm RTK, SCS, Modified Rational, EPA-SWMM hoặc các đồ thị dòng chảy đơn vị tiêu chuẩn tổng quát được xác định bởi người dùng. Bạn có thể tải mô hình với dòng chảy từ mưa bằng cách sử dụng các phân phối mưa tích hợp sẵn hoặc sự kiện mưa do người dùng xác định.
Bạn có thể lập mô hình phát triển tác động thấp không?

Có, trong CivilStorm, bạn có thể mô hình hóa tác động của các điều khiển phát triển thấp ảnh hưởng đến việc giữ lại dòng chảy trước khi nó nhập vào hệ thống nước mưa.

Làm thế nào để bạn sử dụng nhiều bộ giải trong CivilStorm?

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều bộ giải, tùy thuộc vào loại hệ thống mà họ đang phân tích. Để giải các phương trình Saint Venant, bạn có thể lựa chọn giữa bộ giải rõ ràng của EPA SWMM và động cơ sóng động ngầm. Hai động cơ động này tính đến tác động của việc lưu trữ trong cấu trúc và định lượng lũ lụt nếu xảy ra. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng chất lượng nước SWMM để tuân thủ các quy định về chất lượng nước. Với bộ giải dòng chảy hợp lý/dần dần thay đổi, các dòng chảy cực đại trong hệ thống thoát nước mưa được tính toán bằng phương pháp hợp lý. Sử dụng bộ giải này để phân tích các điều kiện dòng chảy cực đại hoặc tự động thiết kế hệ thống thoát nước mưa.

Thuê phần mềm Openflows CivilStorm

Hiện tại người dùng có thể sở hữu phần mềm chính hãng Bentley ở 2 dạng vĩnh viễn và dạng thuê bao theo năm.

Đối với dạng thuê: Khi mua qua Micad quý khách hàng nhận được những quyền lợi sau:

1.     MICAD sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng thực hiện các thủ tục nộp thuế WHT cho cơ quan Thuế Việt Nam.

2.     MICAD tặng Quý Khách Hàng Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

3.     Cho mỗi giấy phép dạng này, Quý Khách Hàng sẽ nhận được từ Bentley một số giờ đào tạo/tư vấn trực tuyến tương thích với sản phẩm đã mua.  Việc chọn nội dung cho đào tạo/tư vấn trực tuyến được thực hiện trực tiếp giữa Bentley và Quý Khách Hàng. Xem chi tiết tại đây.

Đối với dạng vĩnh viễn vui lòng liên hệ Micad để nhận được báo giá ưu đãi nhất.

Xem thêm nhiều lợi ích khi thuê phần mềm tại đây!

 • Giá phần mềm OpenFlows CivilStorm – Standalone 250 Links khi thuê 01 năm: 2,653USD
 • Giá phần mềm OpenFlows CivilStorm – Standalone 1000 Links khi thuê 01 năm: 3,715USD
 • Giá phần mềm OpenFlows CivilStorm – Standalone Unlimited Links khi thuê 01 năm: 6,904 USD

(tại thời điểm 02Mar2023)

MICAD-authorized-partner-of-Bentley-in-Vietnam_2023.

PondPack là một phần mềm phân tích và thiết kế hồ chứa lũ đa dạng cho phép mô hình bất kỳ dự …

OpenFlows FLOOD là phần mềm mô hình hóa lũ lụt được sử dụng để phân tích và giảm thiểu rủi ro lũ …

StormCAD là một phần mềm mô hình toàn diện dành cho thiết kế và phân tích hệ thống thoát nước mưa. Với …

CivilStorm là một giải pháp mô hình động hoàn toàn, đa nền tảng, được phát triển để phân tích các hệ thống …

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay