Bentley Cyber Week 2024

TUẦN GIẢM GIÁ THUÊ BAO BENTLEY

(Chỉ 5 ngày từ 04/03 -08/03)

Chương trình khuyến mãi lớn nhất năm của hãng phần mềm thiết kế hạ tầng Bentley

🚩Dạng giấy phép sử dụng theo năm

  •  Giảm 20% tất cả các phần mềm của Bentley
  • MICAD thực hiện giùm Quý Khách Hàng thủ tục khai báo và đóng Thuế Nhà Thầu Phụ 10% cho chính phủ Vietnam  (một thủ tục thuế khá phức tạp và tốn thời gian).
  • MICAD hỗ trợ miễn phí tài liệu hướng dẫn sử dụng và video trong tiếng Việt.

Bảng giá Bentley Cyber Week 2024 - Một số phần mềm thông dụng

Tên Phần Mềm

Giá gốc USD

Giá 04/03-08/03 USD

MicroStation

2135

1708

STAAD.Pro

3210

2568

RAM Concept

2825

2260

RAM Connection

1126

901

Structural WorkSuite

4689

3752

OpenCities Map

4794

3835

AutoPipe

3677

2942

PLAXIS 3D

9663

7731

OpenFlows WaterGEMS

2927

2342

OpenFlows SewerGEMS

2927

2342

OpenRoads Designer

6057

4846

OpenBridge Designer

8057

6446

ProjectWise Engineer

820

656

Thêm Thông Tin Và Sản Phẩm Khác:

MICAD - authorized partner of Bentley in Vietnam_2023
partner Bentley vietnam
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay