RAM

Tác động của kích thước ô trong phân tích vách ngăn bán cứng

Trong bài đăng trước của tôi, tôi đã thảo luận về các yêu cầu mô hình hóa cho các vách ngăn bán cứng. Khi mô hình hóa với một vách ngăn bán cứng, cần phải chỉ ra các thuộc tính trong mặt phẳng thích hợp, bao gồm độ dày, mô đun đàn hồi và hệ …

Tác động của kích thước ô trong phân tích vách ngăn bán cứng Read More »

RAM Elements- Phần mềm thiết kế và phân tích kết cấu 3D

RAM Elements t hực hiện phân tích và thiết kế – bao gồm nhanh chóng thực hiện phân tích phần tử hữu hạn 3D – của hầu hết mọi loại cấu trúc hoặc thành phần cấu trúc, tất cả trong một ứng dụng giá cả phải chăng. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tiền …

RAM Elements- Phần mềm thiết kế và phân tích kết cấu 3D Read More »

RAM Connection: Phần mềm tính liên kết kết cấu thép

RAM Connection là một phần mềm tính liên kết kết cấu thép, RAM Connection có thể kiểm tra hoặc thiết kế liên kết kết cấu thép chỉ trong vài giây. Phần mềm RAM Connection cung cấp khả năng phân tích và thiết kế toàn diện cho hầu như mọi loại liên kết và thiết kế …

RAM Connection: Phần mềm tính liên kết kết cấu thép Read More »

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay