Thủ Thuật Phần mềm NX

[Thủ Thuât NX] – 02 – Tạo Bộ Thư Viện Vật Liệu Trong NX

Hướng dẫn tạo thư viện vật liệu trong phần mềm NX Vấn đề gặp phải Trong các phần mềm CAD nói chung và NX nói riêng, bạ thường xuyên phải sử dụng lệnh add Vật liệu cho Model để có thể tính toán được trọng lượng model, tính ứng suất, tính biến dạng….v.v. Tuy nhiên, …

[Thủ Thuât NX] – 02 – Tạo Bộ Thư Viện Vật Liệu Trong NX Read More »